Naslovnica Pretraživanje AA
 
STRUKTURA IMSMANIFEST.XML DATOTEKE

 

Evo primjera IMS datoteke kreirane iznošenjem WebCT sadržaja u obliku IMS učećeg objekta.

 

Svaka se IMS manifest datoteka sastoji od četiri dijela:

  • manifest
  • metadata
  • organizations
  • resources

 

manifest je početni dio datoteke koji definira potrebne prostore imena i pripadajuće definicijske datoteke (kao što su DTD ili XML Schema) potrebne za validaciju generiranog XML-a.

Unutar metadata dijela opisuje se učeći objekt, bilo da se radi o općenitim svojstvima poput naslova ili opisa, bilo da se opisuju neka druga svojstva vezana uz obrazovnu vrijednost materijala, poput težine objašnjenog gradiva. Način definiranja meta podataka je opisan u posebnom dijelu IMS specifikacije, IMS Meta-data Information Model. Osim u ovom dijelu, meta podaci se mogu javljati i u sljedeća dva dijela manifesta, gdje se detaljnije opisuju sastavni dijelovi objekta.

organizations definira navigaciju između manjih jedinica učećeg objekta, nazvanih SCO (Sharable Content Object – djeljivi objekt sadržaja), koje su najmanje samostalne jedinice obrazovnih materijala, kontekstno neovisne. Unutar ovog dijela definiraju se načini povezivanja djeljivih objekata sadržaja, temeljem različitih struktura navigacije (linearna, hijerarhijska, razgranata, mješovita, itd.). Sustavu za upravljanje učenjem ostavlja se na slobodu oblikovanje samog prikaza navigacije. Poželjno je definirati više vrsta navigacije, ovisno o željama korisnika i trenutnom predznanju. Osim navigacije, u ovom dijelu mogu se definirati preduvjeti za pregled sadržaja, ovisni o dosadašnjim dostignućima studenta. Samo praćenje studenta odvija se drugim mehanizmima, u vremenu izvođenja, komunikacijom s LMS-om.

resources dio sadrži listu svih datoteka koje sačinjavaju obrazovni sadržaj, bilo da su to Web stranice, slike, tekstualni dokumenti, ili skripta. Osim datoteka vlastitih pojedinim djeljivim objektima, mogu se definirati i zajednički skupovi datoteka. Obično su to slike i skripta za internu navigaciju, grafika za jedinstveni dizajn sadržaja i slično.

 

 


TRAŽILICA