Naslovnica Pretraživanje AA
 
PROCES OBLIKOVANJA

Proces oblikovanja SMIL prezentacija za potrebe e-obrazovanja bit će prikazan na primjeru oblikovanja sadržaja za dva kolegija: Otvoreno računarstvo te Računala i procesi. Vrlo velik broj studenata koji pohađa navedene kolegije (150 – 200 studenata) bio je jedan od motiva izrade sadržaja korištenjem informacijskih tehnologija, kao dio oblikovanja dva mješovita (mixed-mode) kolegija temeljena na e-obrazovanju. Neki od uvjeta postavljenih za izradu materijala bili su:

  • omogućiti studentima kontinuirani asinkroni pristup sadržajima bez fizičke prisutnosti na predavanju
  • korištenjem tehnologije, klasično predavanje izvedeno u učionici obogatiti dodatnim sadržajima za lakše učenje i bolje razumijevanje gradiva
  • obratiti pažnju na kontrolu mrežne propusnosti te učiniti materijale što pristupačnijima većini studenata
  • omogućiti povezivanje materijala sa sustavom za upravljanje učenjem (LMS)
  • koristiti međunarodne standarde i otvorene tehnologije ukoliko je to moguće
  • omogućiti višejezičnu podršku zbog održavanja kolegija u suradnji sa stranim sveučilištima
  • osigurati mogućnost pretraživanja materijala

Kako je izrada materijala bila eksperimentalnog oblika, uz ograničeni budžet, korištenjem polu-profesionalne opreme, bilo je nužno pristati na neke unaprijed predviđene loše uvjete, poput snimanja audio i video zapisa u fakultetskoj učionici za vrijeme predavanja (uz nazočnost velikog broja studenata koji povećavaju razinu šuma na snimci). Takav se materijal prvo morao obraditi, uz filtriranje šumova, izbacivanje nepotrebnih dijelova, pogrešaka i predugačkih pauzi.

Pri odabiru formata pojedinih datoteka, uzeta je u obzir programska podrška koja će prikazivati prezentacije. Bilo je sigurno da je potrebno koristiti vremenski određen format tekstualnih zapisa (titlovi), no službeni W3C standard naziva TimedText je još u izradi i ne podržava ga niti jedan preglednik. Jedina opcija je bila korištenje nekog od vlastitih formata različitih proizvođača: RealText za RealPlayer, Quicktime text track za Quicktime Player, ili t:textstream za Internet Explorer HTML+TIME format. Quicktime je nedovoljno rasprostranjen, dok se HTML+TIME format ne može prikazivati niti u jednom drugom pregledniku osim Internet Explorera (također ni na jednoj drugoj platformi, što je u našem okruženju neprihvatljivo). Tako je orijentacija usmjerena ka RealPlayeru, koji je u danom trenutku jedini podržavao cijelu SMIL 2.0 specifikaciju. RealAudio i RealVideo formati datoteka odabrani su zbog vrlo dobrog omjera kvalitete i veličine i na velikim razinama kompresije, a s obzirom na izvjesnost korištenja RealPlayera kao preglednika.

SMIL predavanja izrađena su ručno, uz korištenje vlastitih pomoćnih alata, koji automatiziraju neke radnje (vremenska kontrola elemenata, lakši upis titlova, upravljanje lokalnim verzijama te verzijama na poslužitelju).

Nakon izrade predloška za predavanja koji objedinjuje različite regije za prikaz pojedinih elemenata potrebno je prikupiti i obraditi elemente prezentacije.

Svakoj je prezentaciji temelj audio zapis s predavanja, koji je prethodno obrađen. Za obradu zvuka je većinom korišten Open source alat Audacity. Audio datoteke su bile podijeljene po cjelinama (kao što su npr. XML, PHP, USB..), a unutar datoteke se u različitim SMIL prezentacijama upotrebljavala interna navigacija, korištenjem atributa clipBegin i clipEnd. Takvo rješenje se pokazuje posebno dobrim prilikom kasnijih promjena u prezentacijama, gdje manje promjene u organizaciji gradiva (dodavanje nekog dijela cjeline) neće primorati autore na preuređivanje audio zapisa.

Video zapisi su korišteni u vrlo maloj mjeri. Snimana su samo neka predavanja, a i potrebno je pronaći pravu mjeru i razlog prikazivanja videa, koji povećava cijenu gledanja prezentacije zbog veličine datoteke. Osim toga, polaznicima s modemskim vezama je praktički onemogućeno gledanje takve prezentacije.

Osim audio i video zapisa, u SMIL su ugrađeni slajdovi prezentacija koje su prikazane na klasičnim predavanjima. U obradi slika i slajdova vodilo se računa o mrežnoj propusnosti i nastojalo se pronaći najbolji omjer kvalitete i veličine datoteka. Kako SMIL, logično, ne podržava umetanje PowerPoint prezentacije, slajdove je potrebno pretvoriti u slike, (GIF, PNG ili JPEG format). U slučaju korištenja slika koje su veće od regije u kojoj su smještene, preglednik će automatski promijeniti veličinu slike, no kvaliteta će obično biti smanjena (ovisi o veličini i formatu slike te broju mogućih boja).

Dodatni materijali nadopunjuju slajdove, u nastojanju kvalitetnijeg prenošenja znanja (ili održavanja usredotočenosti studenata), te se tako studentima nude linkovi i materijali, bilo unutarnji (sheme, izvorni kôd programa), bilo vanjski (različiti vrste uputa, animacije)

Slika 1. Dodatni materijali

Kako bi se omogućila višejezičnost, pretraživanje sadržaja te eventualni prijenos predavanja u neki drugi oblik, sav je govor na predavanjima transkribiran, a kasnije i preveden s hrvatskog na engleski jezik. Isprva se takva odluka činila lošom, jer je na transkripciju teksta potrošeno izuzetno puno vremena (koje se možda moglo razumnije iskoristiti dodavanjem novih mogućnosti i istraživanja SMIL-a), no sustav za cjelovito pretraživanje teksta, koji bi bio neupotrebljiv bez transkripcije, pokazuje da je ipak bilo opravdano potrošiti vrijeme na ovu fazu razvoja.

Iako prilikom kreiranja sadržaja nije provedena detaljna analiza potreba i ciljeva kolegija, te su primijenjena samo neka načela instrukcijskog dizajna, u obzir se pokušala uzeti pedagogija e-obrazovanja pa su tako predavanja podijeljena u manje prezentacije u trajanju od 10-ak minuta, kako bi se osigurala što bolja usredotočenost studenata. Obrazovni materijali su grupirani u tematske cjeline te smješteni u sustav za upravljanje učenjem. Navigacija po sadržajima je vanjska, prepuštena LMS-u.

Slika 2. Integracija SMIL prezentacija s WebCT sustavom

Trenutno korišteni sustav je WebCT, komercijalni LMS (Learning Management System), no usporedno s korištenjem WebCT-a u nastavi, istražuje se korištenje i prijelaz na Moodle, Open source sustav koji se zbog ogromnog broja korisnika i otvorenosti kôda razvija velikom brzinom. Eksperimentalno su sadržaji prebačeni iz WebCT-a u Moodle, te su tom prilikom otkrivene neke pogreške u tadašnjoj verziji Moodlea. Također se pojavilo i pitanje pakiranja SMIL-a u učeće objekte (SCORM ili IMS), radi lakše prenosivosti. Zbog osobitosti SMIL-a, koji ne integrira datoteke od kojih se prezentacija sastoji, već ih sakuplja u trenutku izvođenja, rješavanje tog pitanja će zahtijevati više vremena, no već postoje neke ideje o mogućim izvedbama.

Između dijelova predavanja nalaze se učeće aktivnosti poput testova za samostalnu provjeru znanja, jednostavnih programskih vježbi ili poziva na sudjelovanje u forumima na zadanu temu.


 


TRAŽILICA