Naslovnica Pretraživanje AA
 
NORME

Razvoj tehnologije i globalizacija utjecali su i na još jedan aspekt obrazovanja: dijeljenje obrazovnih sadržaja. Kako je svijet danas „globalno selo“, razvojem Interneta vrlo je jednostavno doći do materijala kreiranih od strane stručnjaka u određenim područjima. Tako se razvio koncept dijeljenja sadržaja, preuzimanja određenih cjelina i nadograđivanja na preuzeto. Takav način oblikovanja kolegija značajno smanjuje troškove izrade, jer je izrada materijala „od nule“ prilično skupa, najčešće skuplja od plaćanja prava na korištenje tuđih materijala. Osim toga, u obrazovnom procesu, vrlo je čest slučaj da se manji dio gradiva – jedna obrazovna cjelina – nalazi u više većih cjelina ili kolegija. Bez upotrebe učećih objekata ponovna iskoristivost takvih, već napisanih manjih obrazovnih jedinica je upitna, a cijena izrade materijala raste. 

Zamišljeno je da učeći objekti budu samostalne cjeline, kontekstno neovisne, koje u sebi sadrže obrazovni materijal, imaju definirane različite načine navigacije po materijalu, posjeduju mogućnost komunikacije sa sustavima za upravljanje učenjem u cilju praćenja napretka studenta te da su lako pretražive.

Različite su inicijative pokrenute kako bi se razvili standardi za oblikovanje učećih objekata, kao što su IMS, AICC, ARIADNE. Svaka grupa je radila na jednom specifičnom dijelu problema, bez veće međusobne suradnje. Kako se dio rada na razvitku standarda međusobno preklapao, s vremenom je kreirana nova specifikacija, SCORM, koji obuhvaća različite dijelove prethodnih standarda, za pojedine namjene.

 


TRAŽILICA