Naslovnica Pretraživanje AA
 
REPOZITORIJI OBJEKATA ZNANJA

Uloga repozitorija objekata učenja (Learning Object Repositories) pomoć je korisnicima u učinkovitom pronalaženju sadržaja, koja može biti dvojaka:  

  • repozitoriji mogu sadržavati samo metapodatke o objektima (Learning Object Referatories), dok su objekti fizički smješteni negdje drugdje  
  • repozitoriji mogu sadržavati i metapodatke i same objekte

Po svojoj arhitekturi, repozitoriji mogu biti centralizirani, gdje su svi podaci na središnjem mjestu, ili distribuirani, pri čemu se koristi uobičajeno raspodijeljeno okruženje ili mreže oblika peer-to-peer. Neki od primjera repozitorija su:  

  • MERLOT – centralizirani repozitorij koji sadrži samo metapodatke  
  • ARIADNE Knowledge Pool System – raspodijeljeni repozitorij objekata  
  • Edutella – raspodijeljeni peer-to-peer repozitorij metapodataka Od ključne je važnosti za učinkovit pronalazak sadržaja sustav metapodataka koji opisuju objekte. U poglavlju o metapodacima objekata detaljnije je objašnjena ova povezanost.

B. Međudjelovanje usluga repozitorija S obzirom na postojanje raznih repozitorija, nastalih najčešće udruživanjem obrazovnih institucija na zajedničkim projektima, važno je omogućiti njihovo međudjelovanje (interoperability) kako krajnji korisnici – autori sadržaja, nastavno osoblje, ostali zainteresirani – ne bi bili zakinuti pri uporabi samo nekih od njih. Neki od razloga za podršku međudjelovanju su: veći broj objekata koje je moguće koristiti, pretraga koja nije ograničena vlasničkim formatima pretraživanja, "subjektivne" informacije o samim objektima koje nisu ograničene na uporabu u lokalnom okruženju. Pri pretrazi više repozitorija koristi se višedjelno pretraživanje (federated search), način pretraživanja u kojem poslužitelj kojem je zahtjev upućen, osim što ga sâm obrađuje i pretražuje vlastite resurse, sinkronim ili asinkronim pristupom dolazni zahtjev prosljeđuje i drugim repozitorijima s kojima je povezan dostupnim protokolima, poput protokola OAI-PMH, SRU/SRW. ili sučelja SQI.


TRAŽILICA