Naslovnica Pretraživanje AA
 
IZRADA PROSTORA ZNANJA

Iako je već sam pojam prostora znanja dosta kompleksan, njegova izrada je još složenija. Za kvalitetnu izradu potrebno je vrlo dobro poznavati samu tematiku koju taj prostor znanja obuhvaća. Upravo stoga, preporučeno je odabrati osobu koja ima više godina u poučavanju ili je autor knjige. Takve osobe u pravilu imaju veliko iskustvo u kvalitetnoj organizaciji i mogu brzo i jednostavno odrediti koje čestice znanja su preduvjet za druge i na taj način definirati i cijeli prostor znanja.

Izrada početne inačice prostora znanja je u pravilu najteži dio zadatka budući da na početku može postojati više desetaka ili stotina različitih čestica znanja koje treba povezati. Ako bi ekspert trebao provjeriti uvjet između svake dvije čestice takav zadatak bi mogao potrajati. Ako pretpostavimo da je broj čestica u nekom prostoru znanja N, tada je broj mogućih uparivanja koja treba provjeriti N2/2. Pri tome pretpostavljamo da ekspert istovremeno provjerava da li čestica A prethodi čestici B i da li B možda prethodi čestici A.

Prilikom ovakvog pristupa, iako izgleda možda najjednostavniji, moguće je i da se vrlo jednostavno u slučaju vrlo sličnih čestica znanja dolazi do zbunjivanja, budući da se parovi čestica odabiru slučajnim odabirom iz skupa svih.

Pokazuje se da je puno jednostavnije prvo definirati tematiku, odnosno podskup prostora znanja i s njim postupati kao da je čestica znanja. Nakon što se definiraju preduvjeti za pojedini podskup mogu se definirati i preduvjeti za pojedine čestice znanja. Ovakav sustavni pristup se pokazuje puno boljim jer ekspert u pravilu može vrlo brzo definirati logični podskup prostora znanja.

U nekim slučajevima je vrlo teško izravno odrediti sve moguće poveznice i preduvjete. U tom slučaju prema [FCJ03] moguće je postaviti jedno od dva pitanja:

  1. Pretpostavite da student ne može riješiti problem p. Može li taj student ipak riješiti problem p'?
  2. Pretpostavite da student ne može riješiti probleme p1, p2, p3, …, pn. Može li taj student ipak riješiti problem p'?

Može se lako vidjeti da je prvo pitanje puno jednostavnije od drugog, ali u nekim slučajevima postoji više putova za svladavanje istog gradiva, i u tom slučaju moguće je da neki student može savladati neki segment gradiva bez da je prethodno savladao neki drugi segment.

U pravilu nije potrebno da ekspert odgovori uvijek na baš sva pitanja, budući da se prilikom uparivanja već gradi struktura i zapravo se nove čestice dodaju u strukturu. Ovisno o načinu pretraživanja prostora znanja prilikom dodavanja novih čestica moguće je smanjiti broj potrebnih pitanja na vrlo mali broj.

 


TRAŽILICA