Naslovnica Pretraživanje AA
 
ADAPTIVNA PREZENTACIJA

Adaptivna prezentacija označava mogućnost sustava da dinamički mijenja sadržaj u ovisnosti o interesima korisnika. U pravilu ovakav način prezentacije bi polaznicima s većim predznanjem i zanimanjem nudio više podataka o nekoj materiji, a onima koji imaju malo predznanje bi nudio više podataka o osnovnim podacima koji se obrađuju.

Vrlo često je teško napraviti kvalitetnu adaptivnu prezentaciju budući da se pojedini elementi koji se označe kao važniji, ili manje važni, moraju moći prikazati ili preskočiti bez utjecaja na smisao ostatka sadržaja. Ponekad je vrlo teško odrediti sva moguća grananja kako bi sama prezentacija i dalje imala smisla.

 


TRAŽILICA