Naslovnica Pretraživanje AA
 
ADAPTIVNA HIPERMEDIJA

Na jednak način na koji je hipermedija nadogradnja multimedije, adaptivna hipermedija je nadogradnja hipermedije. Osnovni nedostatak hipermedije je što se ona ne prilagođava korisniku. Tako, na primjer, obrazovne hipermedijske stranice koje kao sadržaj nude informacije iz elementarne matematike neće se prilagođavati korisniku, već će mu nuditi sadržaj na način koji je predvidjela osoba koja je taj sadržaj ponudila.

Ako se uspoređuje samo prezentacija materijala, ovakav pristup bi se mogao poistovjetiti s predavačem koji predaje polaznicima gradivo, ali pri tome ne može ostvariti nikakvu komunikaciju s njima. Takav predavač ne samo da ne bi mogao svakom pojedinom studentu posvetiti dovoljno vremena i proučiti što mu je nejasno, već bi vrlo teško i organizirao nastavu jer bi ju morao temeljiti samo na svojim pretpostavkama o tome na koji način polaznici savladavaju gradivo.

Adaptivna hipermedija rješava taj problem. Sustavi koji koriste adaptivnu hipermediju omogućavaju dinamičku izmjenu sadržaja nastavnog materijala. Gradivo koje se uči se samostalno prilagođava potrebama korisnika i omogućava dijelovima da se prikažu ili sakriju ovisno o trenutnom znanju i mogućnostima korisnika.

Adaptivni hipermedijski sustavi grade model svakog studenta. Model se gradi postepeno. Student prolazi kroz nastavno gradivo i uči, na isti način i sam sustav uči o korisniku i gradi model ciljeva, sklonosti i znanja svakog pojedinog korisnika. Ovakav sustav može biti jednako dobar za osobe koje nemaju potpuno jednaku razinu znanja ili imaju drugačiji način učenja.

Samu definiciju adaptivne hipermedije dao je P. Brusilovsky [PB96]:

"Adaptivnim hipermedijskim sustavima smatramo sve hipertekstualne i hipermedijske sustave koji odražavaju neke mogućnosti korisnika u korisničkom modelu i primjenjuju taj model kako bi prilagodili različite vidljive aspekte sistema korisniku. Drugim riječima, sistem treba zadovoljiti tri kriterija:

  • treba biti hipermedijski ili hipertekstualan
  • treba sadržavati model korisnika
  • treba moći prilagoditi hipermediju koristeći taj model"

Postoje dva osnovna načina za implementaciju adaptivne hipermedije. To su:

  • adaptivna prezentacija (eng. Adaptive presentation)
  • adaptivna navigacija (eng. Adaptive navigation support)

 


TRAŽILICA