Naslovnica Pretraživanje AA
 
UGRAĐIVANJE TRAŽILICE NA WEB STRANICU

Za uključivanje web 2.0. tražilice GLOBE Repozitorija dokumenata, potrebno je sa stranice "Preuzimanje" preuzeti javascript datoteku globe.js i css datoteku globe.css. Datoteke je potrebno snimiti na server na koji će se tražilica umetnuti, te u HTML kodu uključiti u sadržaj. 

Treba voditi računa o tome gdje se datoteka nalazi te u src atribut script taga upisati ispravnu stazu do datoteke. Također je na za to predviđeno mjesto potrebno dodati HTML element koji će JavaScript program koristiti za generanje polja za pretraživanje i liste rezultata pretraživanja.

Ako je web stranica implementirana na CMS-u, pri čemu se koristi JavaScript WYSIWYG editor, u editoru je potrebno imati mogućnost izravnog mijenjanja HTML koda. Opcija za izravno mijenjanje HTML koda kod svih raširenijih editora nalazi se u alatnoj traci. 

 

 

Slika: Primjer html koda stranice sa ugrađenom tražilicom

TRAŽILICA