Naslovnica Pretraživanje AA
 
AICC

AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee) je međunarodna organizacija koja se bavi izradom skupa preporuka i specifikacija za izradu obrazovnih materijala korištenih na računalima, za potrebe zrakoplovne industrije. Njihovi su ciljevi:

  • pomoći u razvoju uputa koje potiču ekonomičnu i učinkovitu izvedbu poučavanja na računalima
  • razviti smjernice za postizanje međusobne kompatibilnosti materijala
  • podržavati raspravu o tehnologijama korištenim za obrazovanje potpomognuto računalom

AICC specifikacija pokušava riješiti dva pitanja:

  • strukturu sadržaja
  • komunikaciju sadržaja s poslužiteljem – LMS-om

Struktura sadržaja opisana je CSF datotekama (Course Structure Files), koje mogu biti različitih razina kompleksnosti (osnovna struktura, različiti preduvjeti, veze između preduvjeta i kompletiranja zadataka, itd.). Datoteke sadrže informacije o lokaciji obrazovnih blokova i pripadajućih datoteka, sadržaju blokova i preduvjetima za učenje iz sljedećih materijala.

Komunikacija s LMS-om potrebna je radi praćenja napretka studenta i jednostavnijeg učenja. Poslužitelj može pamtiti na kojem dijelu sadržaja je student trenutno, što je dosad završio, koje je preduvjete za nastavak stekao, itd. Ukoliko su u sadržaje ugrađeni testovi, LMS-u se šalju ostvareni rezultati. Za pohranjivanje informacija koristi se poseban AICC zapis podataka.

Pri komunikaciji s LMS-om u vremenu izvođenja učećeg objekta razlikujemo:

  • meta podatke
  • API naredbe

Meta podaci definiraju točnu strukturu informacija koje se šalju LMS-u. Sama izvedba spremanja informacija (shema baze podataka i komunikacija s bazom) nije propisana. Komunikacija s LMS-om je postignuta definiranjem standardnog API-ja (Application Programming Interface).


TRAŽILICA