Naslovnica Pretraživanje AA
 
DJELJIVI OBJEKTI SADRŽAJA

 

Svaki učeći objekt sastoji se od djeljivih objekata sadržaja (Sharable Content Object – SCO). To su najmanje obrazovne jedinice, kontekstno neovisne, koje se mogu sastojati od jednog ili više dijelova (Web stranice, audio datoteke, testovi, Flash animacije...). Djeljivi objekti definiraju se u IMS manifest datoteci. Pri oblikovanju djeljivih objekata sadržaja posebno treba paziti na buduću navigaciju  po materijalima. Odgovornost svakog djeljivog objekta sadržaja je imati vlastitu, zasebnu navigaciju unutar objekta. Kako bi se olakšao prijenos djeljivih objekata sadržaja na druge tečajeve, glavno pravilo glasi: „Jedan djeljivi objekt sadržaja se ne smije direktno povezati na drugi djeljivi objekt.“ Ukoliko bi takav postupak bio dozvoljen, objekti više ne bi bili kontekstno neovisni te se ne bi mogli samostalno prenositi. Navigacija između djeljivih objekata sadržaja je zbog toga pridržana isključivo sustavu za upravljanje učenjem korištenjem mogućnosti definiranja navigacije u IMS manifestu.

Zbog istog razloga, prenosivosti, drugo važno pravilo djeljivih objekata glasi: „Jedan djeljivi objekt ne smije direktno pristupati podacima drugog objekta.“ Svako pristupanje podacima mora se vršiti korištenjem naredbi za komunikaciju s LMS-om.


TRAŽILICA