Naslovnica Pretraživanje AA
 
NAREDBE ZA KOMUNIKACIJU S LMS-OM

dijelu početne i završne Web stranice djeljivog objekta sadržaja. No, takav pristup može biti vrlo opasan. Evo primjera: Ukoliko korisnik odluči prijeći na drugi objekt bez završetka praćenja prvog, novi LMSInitialize će se izvršiti prije poziva LMSFinish naredbe. Takav pristup dozvoljen je jedino ukoliko se djeljivi objekt sastoji od isključivo jedne stranice. Rješenje ovog problema je u kreiranju djeljivih objekata navigacije (Sharable Navigation Object – SNO), napisanih u JavaScriptu ili kao Java Appleti, koji će se pobrinuti da LMSInitialize bude uvijek pozvan na početku korištenja djeljivog objekta sadržaja, a LMSFinish na kraju. Najčešće se takva navigacija kreira korištenjem unutarnjih okvira Web stranice.

 


TRAŽILICA