Naslovnica Pretraživanje AA
 
SMIL

SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) je format za integraciju multimedijskih datoteka temeljen na XML-u (eXtensible Markup Language). XML je format zapisa podataka temeljen na oznakama, izveden iz SGML-a (Standard Generalized Markup Language). Glavno obilježje XML-a je jednostavnost zapisa i mogućnost kreiranja vlastitog skupa oznaka, ovisno o potrebi korisnika. Iz tog obilježja razvili su se mnogi formati temeljeni na XML-u, za različite svrhe, kao što su: SVG – vektorska grafika, GML – geografija, MathML – matematički izrazi, InkML – prijenos rukopisa digitalnim putem, itd. Jedan od takvih specijaliziranih formata je i SMIL.

Kao i sve XML specifikacije, i SMIL odlikuje jednostavnost zapisa, te je SMIL datoteka čitljiva i lako razumljiva. Zapis SMIL ima strukturu stabla s oznakama, koje su najčešće kratice riječi iz engleskog jezika (poput oznake img za unos slike), a svaka oznaka može imati i parove svojstava (atributa) s vrijednostima (img src=“template.jpg“).  

 

Evo primjera SMIL datoteke:

 

Slika 1. Primjer SMIL datoteke

 Korištenje SMIL-a pretpostavlja prethodnu pripremu datoteka koje je potrebno integrirati u prezentaciju, poput slajdova, slika, audio i video datoteka, Flash simulacija, popratnog teksta (titlovi i dodatni sadržaji). Osim meta podataka o prezentaciji (naslov, autor, informacije o autorskim pravima, opis), glavni dijelovi SMIL-a su definiranje regija - prostornog razmještaja za različite datoteke (poput mjesta za slajdove, titlove, navigaciju, itd.), te detaljna kontrola prikazivanja datoteka u vremenu (paralelno ili slijedno prikazivanje, apsolutna i relativna vremena početka/trajanja/kraja prikazivanja). Svaka se datoteka prikazuje u jednoj od regija definiranih u prostornom razmještaju, što autoru materijala daje veliku mogućnost prilagodbe – u slučaju želje za promjenom dizajna ili rasporeda, potrebno je samo promijeniti svojstva unaprijed definiranih regija.

Prikazivanje prezentacije u pregledniku SMIL-a sastoji se od čitanja SMIL datoteke i generiranja stabla s kronološkim redoslijedom datoteka koje treba prikazati. Audio i video datoteke se mogu dohvaćati bilo s Web poslužitelja (protokolima HTTP, HTTPS) bilo sa streaming poslužitelja posebnim protokolima (RTSP – Real Time Streaming Protocol), koji omogućavaju puno bolju kontrolu (dohvaćanje prije vremena, dohvaćanje točno određenih dijelova, obuhvaćanje više verzija datoteka u jednoj za različite mrežne propusnosti). Prema ostalim tipovima datoteka upućuje se zahtjev Web poslužiteljima na kojima se nalaze (datoteke mogu biti na različitim mjestima). Po primitku datoteka, preglednik ih prikazuje u trenutku određenom SMIL datotekom. SMIL. Ukoliko se prezentacija prikazuje iz lokalnog izvora, sadržaji se dohvaćaju direktno s nekog medija korisnikovog računala (hard disk, CD-ROM...). Na slici je prikazana shema generiranja prezentacije.

Slika 2. Shema dohvaćanja i generiranja prezentacije

SMIL specifikacija se sastoji od sljedećih modula:

 • Animation – animacija grafičkih datoteka ili objekata
 • Content Control – odabir jednog od više ponuđenih izbora za prikazivanje, mehanizmi prijevremenog dohvata protočne multimedije s poslužitelja
 • Layout – raspored regija unutar prezentacije i centralnih točaka za smještaj elemenata
 • Linking – povezivanje SMIL prezentacije s drugim izvorima informacija, kontrola prikaza linkova
 • MediaObject – unos i kontrola multimedijskih objekata
 • MetaInformation – meta podaci (podaci o podacima) prezentacije
 • Structure – globalna struktura SMIL datoteke
 • Timing and Synchronization – vremenska kontrola elemenata, ponavljanje i sinkroniziranje izvođenja
 • Time Manipulations – upravljanje internim vremenom prezentacije (ubrzavanje/usporavanje)
 • Transition Effects – prikaz prijelaza na početku i kraju elementa

Modularni pristup kreiranju specifikacije omogućuje i kreiranje različitih profila specifikacije za različite svrhe. Tako u SMIL-u 2.1 postoje sljedeći profili:

 • Basic Profile and Scalability Framework – profil osnovnih modula, namijenjen uređajima vrlo ograničenih mogućnosti
 • Mobile Profile – profil namijenjen mobilnim uređajima s dovoljno dobrim performansama za prikazivanje jednostavnijih prezentacija
 • Extended Mobile Profile – profil namijenjen novijim mobilnim uređajima, s visokom razlučivošću, sposobnima za prikazivanje složenih prezentacija
 • Language Profile – profil koji opisuje gotovo sve module specifikacije, namijenjen za izradu interne podrške u preglednicima Weba

Svaki modul sadrži definirane oznake za oblikovanje prezentacije. Iako pri izradi materijala nije potrebno poznavati specifikaciju formata, ukoliko se koristi neki od grafičkih alata za izradu prezentacija, poželjno je upoznati se s mogućnostima SMIL-a, ovisno o računalnoj pismenosti autora, kako bi samo shvaćanje načina rada bilo što jednostavnije.

 


TRAŽILICA