Naslovnica Pretraživanje AA
 
ADAPTIVNA NAVIGACIJA

Iako je adaptivna navigacija relativno nova ideja, pokazuje se da bi mogla imati vrlo veliki uspjeh u adaptivnoj hipermediji. Osnovna zamisao adaptivne navigacije je olakšati studentu kretanje kroz prostor znanja pružajući mu poveznice na način na koji to najbolje odgovara njegovom trenutnom znanju, ali i predznanju te osobnim sklonostima svakog pojedinca.

Iako se adaptivna navigacija može primijeniti i u općenitim slučajevima kad korisnik traži neku informaciju njen poseban slučaj je primjena u edukaciji. Za razliku od nekog općenitog slučaja kad korisnik traži jedan detalj informacije u prostoru znanja, kod edukacije student treba proći velik dio prostora znanja koji treba usvojiti.


TRAŽILICA