Naslovnica Pretraživanje AA
 
O PROJEKTU

Osnovni cilj iProjekta je primjena napredne Web 2.0 tehnologije u okruženju Weba za poboljšanje dostupnosti raznolikih vrsta obrazovnih materijala. Nova generacija online sadržaja, poput online ili mješovitih (mixed mode) kolegija, ima sljedeće karakteristike:

 • organizirani su u manje, lakše shvatljive i adaptivne cjeline;
 • mogu biti izrađeni za različite razine predznanja, te osobe s posebnim potrebama;
 • mogu biti interaktivni, s mogućnošću izvođenja primjera ili povezivanja s drugim izvorima znanja;
 • u pravilu se nalaze u sustavima za upravljanje učenjem (eng. Learning Management Systems - LMS);
 • radi opće dostupnosti mogu biti pakirani kao objekti učenja (eng. learning objects – LO) i stavljeni u neki od povezanih repozitorija objekata učenja (Learning Objects Repository – LOR).

Nova tehnološka rješenja nude mnoge prednosti, no današnja ograničenja su:

 • repozitoriji objekata učenja, osobito u Hrvatskoj, često međusobno nisu povezani;
 • velika količina i razne vrste sadržaja, otežavaju njihovo pronalaženje i uporabu u nastavi;
 • sadržaji su često nestrukturirani i nisu pripremljeni u skladu s međunarodno prihvaćenim normama.

Primjenom napredne Web 2.0 tehnologije i razvojem usluga omogućilo bi se:

 • povezivanje javno dostupnih repozitorija objekata učenja koji sadrže „novu generaciju“ sadržaja;
 • povezivanje novih generacija sadržaja s e-knjigama, te njihova opća dostupnost putem mreže povezanih repozitorija objekata učenja;
 • jednostavno i napredno pretraživanje interaktivnih digitalnih udžbenika i sadržaja;
 • jednostavno oblikovanje interaktivnih digitalnih udžbenika i sadržaja s metapodacima i semantički definiranim sadržajem;
 • izvedba asinkronih multimedijskih online predavanja, namijenjenih nastavi na daljinu ili kao dodatak klasičnim predavanjima, koja sadrže video, zvuk, slajdove, prijepis govora, dodatna objašnjenja te poveznice sa dodatnim materijalima.

Osim za potrebe visokog školstva, ove su nove mogućnosti vrlo korisne i za povećanje dostupnosti sadržaja programa cjeloživotnog učenja (life-long learning), koje se sve više razvija u Hrvatskoj.

iProjekt „E-učenje sad!“ će se temeljiti na otvorenim tehnologijama, poput specifikacije „DocBook“ za digitalne knjige i dokumente, formata SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) za oblikovanje multimedijskih prezentacija po preporuci World Wide Web Consortiuma (W3C), protokola Simple Query Interface (SQI) za međusobnu komunikaciju repozitorija objekata učenja, te drugih otvorenih norma i formata. Pristup razvoju temeljenom na međunarodnim normama i otvorenom kôdu prepoznala je i Vlada RH, čije tijelo Središnji državni ured za e-Hrvatsku promiče ovu politiku.
 


TRAŽILICA