Naslovnica Pretraživanje AA
 
STANJE ZNANJA

Pretpostavimo da student prilikom odgovaranja na dana pitanja koja karakteriziraju pojedine čestice znanja može dati jedinstven odgovor koji se može provjeriti s točno ili netočno, te da je vjerojatnost pogađanja točnog rješenja vrlo mala. Odnosno, da točnost odgovora na pojedino pitanje odražava stvarno stanje studenta.

Dijagram preduvjeta jasno definira moguća stanja znanja studenta ovakvog sustava. Tako na primjer činjenica da student zna česticu A ne daje nikakve dodatne informacije, dok činjenica da student zna česticu B ujedno definira i da zna česticu A i česticu B. Jedno stanje znanja definiramo skupom koji sadrži sve čestice koje student zna. Na temelju toga možemo definirati ova stanja znanja:

K={Æ, a, d, ab, ad, abd, de, abcd, abde, abcde, Q}


Pri čemu Æ definira da korisnik nema niti jedno znanje iz danog prostora znanja, a Q da je svladao sva znanja u tom prostoru. Prostor znanja se, dakle, osim usmjerenim grafom, kao što je dan na primjeru, može vrlo učinkovito prikazati i skupom stanja znanja u kojima se korisnik može nalaziti.

 


TRAŽILICA