Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Vježbe tjelesnog odgoja

Opis predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura temelji se na usvajanju motoričkih i teorijskih znanja, vještina i navika koje doprinose stvaranju pozitivnog stava prema tjelesnom vježbanju, zdravlju i zdravom načinu života. Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture na Fakultetu elektrotehnike i računarstva se dijeli na osnovne i izborne programe. Više o tome pogledajte pod sadržaj i upute predmeta. Cilj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture: omogućiti studentima redovito tjelesno vježbanje kroz koje potiču razvoj psihofizičkih sposobnosti usvajanje i usavršavanje motoričkih i teorijskih kinezioloških znanja i vještina, te njihova primjena u svakodnevnom životu stjecanje navike za redovitom tjelovježbom kao preduvjetom za očuvanje i unapređenje zdravlja poticanje studenata za aktivnim iskorištavanjem slobodnog vremena usvajanje odgojnih vrijednosti i socijalnih vještina te njihova primjena u svakodnevnim životnim situacijama

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
(2. semestar)
[FER3-EN] Electrical Engineering and Information Technology - studij
(2. semestar)

Opće kompetencije

f

Ishodi učenja

 1. razviti navike za njegu i zaštitu zdravlja
 2. razviti navike i potrebu bavljenja kineziološkim aktivnostima
 3. rezimirati osnovna znanja iz kineziologije
 4. razviti motoričke sposobnosti s ciljem očuvanja i unapređenjea zdravlja
 5. koristiti pravilno simulatore kretanja, trenažere, slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala
 6. primijeniti kretne i tehničke strukture za vrijeme igre

Oblici nastave

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 100 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Predmet se može položiti isključivo putem aktivnosti tijekom semestra.

Tjedni plan nastave

 1. Kontinuirani rad
 2. Kontinuirani rad
 3. Kontinuirani rad
 4. Kontinuirani rad
 5. Kontinuirani rad
 6. Kontinuirani rad
 7. Kontinuirani rad
 8. Kontinuirani rad
 9. Kontinuirani rad
 10. Kontinuirani rad
 11. Kontinuirani rad
 12. Kontinuirani rad
 13. Kontinuirani rad
 14. Kontinuirani rad
 15. Kontinuirani rad

Literatura

Razni autori (.), Razna preporučna literatura, Razni izdavači

Za studente

Izvedba

ID 252324
  Ljetni semestar
0 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
30 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

100 dovoljan