Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Opće kompetencije

f

Ishodi učenja

 1. razviti navike za njegu i zaštitu zdravlja
 2. razviti navike i potrebu bavljenja kineziološkim aktivnostima
 3. rezimirati osnovna znanja iz kineziologije
 4. razviti motoričke sposobnosti s ciljem očuvanja i unapređenjea zdravlja
 5. koristiti pravilno simulatore kretanja, trenažere, slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala
 6. primijeniti kretne i tehničke strukture za vrijeme igre

Oblici nastave

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 100 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Predmet se može položiti isključivo putem aktivnosti tijekom semestra.

Tjedni plan nastave

 1. Kontinuirani rad
 2. Kontinuirani rad
 3. Kontinuirani rad
 4. Kontinuirani rad
 5. Kontinuirani rad
 6. Kontinuirani rad
 7. Kontinuirani rad
 8. Kontinuirani rad
 9. Kontinuirani rad
 10. Kontinuirani rad
 11. Kontinuirani rad
 12. Kontinuirani rad
 13. Kontinuirani rad
 14. Kontinuirani rad
 15. Kontinuirani rad

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Literatura

Razni autori (.), Razna preporučna literatura, Razni izdavači

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183358
  Zimski semestar
0 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

100 dovoljan