Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Ishodi učenja

  1. razviti navike za njegu i zaštitu zdravlja
  2. razviti navike i potrebu za tjelesnom aktivnošću
  3. rezimirati osnovna znanja iz kineziologije
  4. razviti psihomotoričke sposobnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja
  5. koristiti pravilno simulatore kretanja, trenažere, slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala
  6. primjena naučenih kretnih struktura u svakodnevnici i praksi

Oblici nastave

Auditorne vježbe

Tjedni plan nastave

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

(.), Nema,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183358
  Zimski semestar
0 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan