Upute (uvjeti za potpis, oslobođenja)

Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u studentskoj dvorani Martinovka, Miramarska bb, te u parku Maksimir, park prirode Medvednica i na Savskom nasipu.

Student/ica na početku semestra temeljem zadanog rasporeda TZK odabire jednu od sportskih aktivnosti koja je taj dan predviđena u nastavnom terminu. U skladu sa rasporedom predavanja i osobnim interesom, prijavljujete se na izabranu aktivnost. Prijave će se otvorit za slobodne aktivnosti (stolni tenis, teretana, nogomet) putem web stranice predmeta. Prijave će nam biti pokazatelj koliki broj studenata možemo očekivati na svakom terminu slobodnih aktivnosti.

Svoje prisustvo na nastavi evidentirate osobnim QR kodom ili vas voditelj zapisuje.

Najkasnije do 15.10. tekuće godine u zimskom semestru, te do 7.03. tekuće godine u ljetnom semestru svi studenti su dužni prijaviti se u neku od izvannastavnih aktivnosti ili izbornih programa po vlastitom izboru. 

Prvi sat nastave u dvorani počinje u 12.15 sati, a drugi u 13.15 sati. Zadržavanje u svlačionicama na kraju drugog sata nije dozvoljeno radi dolaska studenata s drugog fakulteta.

 

Uvjeti za prolaz predmeta

Za vrednovanje/bodovanje aktivnosti vrijede malo promijenjena pravila:

 • Sljemenska tura (3 boda) - 4 ture u semestru (manje se ne priznaje jer smo smanjili broj potrebnih tura)
 • Pješačke ture (1 bod) – 12 tura u semestru (vrijedi isključivo samo za pj.ture)
 • Sekcije (1 bod) – 12 treninga u semestru (vrijedi isključivo samo za sekcije)
 • Slobodne aktivnosti (1 bod – teretana, stolni tenis, nogomet, košarka…) – 15 aktivnosti u semestru

Možete kombinirati do dvije slobodne aktivnosti tjedno (dvorana + dvorana, dvorana + pj.tura, dvorana + sljemenska tura). Na kraju je potrebno imati 15 bodova.

Ako se odlučite samo za pješačke ili sljemenske ture, vrijedi pravilo bodovanja gore napisano ↑↑. U trenutku kad odlučite kombinirati dvoranu s pješačkim/sljemenskim turama ili  pješačke sa sljemenskim turama vrijedi pravilo od potrebnih ukupnih 15 bodova.

Smisao je da idete na istu odabranu aktivnost čitav semestar i da ste redovni na nastavi u svakome tjednu.

Onim studentima koji se opredijele za neku aktivnost sportske udruge ili sekciju izvan nastave evidenciju dolazaka vrši voditelj aktivnosti. Bitan je redoviti dolazak na treninge!

Pridržavati se sljedećih pravila:

 • na nastavu je potrebno dolaziti na vrijeme i isključivo u grupu u koju ste prijavljeni
 • prijave se vrše na završetku svakog termina nastave
 • obvezna je čista sportska obuća i sportska odjeća
 • vrijedne stvari (mobitel, laptop, novčanik) nosite sa sobom u dvoranu, ne ostavljate u svlačionicama
 • zabranjeno ulaziti u dvoranu u sredini nastavnog sata
 • u svlačionicama je potrebno pridržavati se epidemioloških mjera

 

Oslobođenja:

Prijepis potpisa- studenti koji su svoje obaveze prema kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture ispunili na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, te dobili potpis, priznaje im se za kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura na  Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Potrebno je donijeti potvrdu s ispisom ocjena ili indeks.

Sportsko oslobođenje - Studenti mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni po sportskoj osnovi. O postotku oslobođenja odlučuje predmetni nastavnik, a potrebna dokumentacija za oslobođenje predaje se tijekom prvog mjeseca od početka nastave za svaki semestar predmetnom nastavniku na konzultacijama. Sportaši kojima je matični sport u sustavu sveučilišnih sportskih natjecanja, dužni su nastupati za fakultet, jer u protivnom im se neće priznati oslobođenje. Za oslobođenje je potrebno donijeti:

 •   potvrdu saveza i kluba za koji nastupate
 •   potvrdu o kategorizaciji sportaša (ukoliko je imate)
 •   kopiju sportske knjižice sa važećim liječničkim pregledom
 •   potvrdu kluba s kojim trenirate u Zagrebu, ako nastupate za klub koji nije iz Zagreba i okolice

Zdravstveno oslobođenje - Studenti na temelju zdravstvenog stanja mogu biti oslobođeni tijekom cijelog semestra i/ili  tokom cijele akademske godine. Potrebno je donijeti zdravstvenu dokumentaciju od nadležnog liječnika kojom se potvrđuje povijest bolesti i vremenski period tijekom kojeg je onemogućeno vježbanje.

Nadležni liječnik za Fakultet elektrotehnike i računarstva je dr. Ljiljana Đurić, spec. škol. med., Dom zdravlja Knežija, Albaharijeva bb.