Tjelesna i zdravstvena kultura

Nastavnici

Nera Žigić, prof.
SD "Martinovka“ Miramarska bb, kabinet br. 4
e-mail: nera.zigic@fer.hr  

Vitomir Blagojević, prof.
SD "Martinovka“  Miramarska bb, kabinet br. 6  
vitomir.blagojevic@fer.hr              

Aleksandar Pupac, prof. (vanjski suradnik) 
SD "Martinovka“ Miramarska bb , kabinet br. 4 

 

O predmetu

Nastava Tjelesne i  zdravstvene kulture je obvezna u prva 4 semestra preddiplomskog studija. Kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture ne pripisuju se ECTS bodovi, već se na temelju sakupljenih bodova upisuje prolaz predmeta, bez kojeg je nemoguće završiti preddiplomski studij.

Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.                                                         

Nastava na visokim učilištima najčešće se provodi odabirom jedne ili više aktivnosti iz osnovnog ili izbornog programa. Studenti  na temelju stečenih motoričkih znanja i sposobnosti odabiru jednu ili više aktivnosti, ili onu aktivnost koja im pobuđuje najviše interesa.                                                        

Cilj nastave Tjelesne i  zdravstvene kulture je omogućiti studentima redovito tjelesno vježbanje kroz koje potiču razvoj psihofizičkih sposobnosti, usvajaju i usavršavaju motorička znanja i vještine, usavršavaju temeljna teorijska i praktična kineziološka znanja te stječu naviku za redovitom tjelovježbom kao preduvjetom za očuvanje i unapređenje zdravlja.

Zadaće nastave Tjelesne i zdravstvene kulture su usvajanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja, usvajanje znanja o važnosti svakodnevnog tjelesnog vježbanja, promicanje značaja primjene kvalitetne prehrane te utjecaj iste na kvalitetu života, te osposobljavanje studenata na individualni i timski rad.