Projekt

Svrha projekta jest stjecanje iskustva u timskom radu, u pisanju tehničkih izvještaja, u prezentaciji rezultata rada, te u stjecanju novih znanja u polju korelacijske teorije slučajnih procesa.

Sadržaj

 1. O projektu
 2. Upute za izradu projekta
  1. Formiranje timova
  2. Prijedlog projekta
  3. Tijek izrade projekta
  4. Upute za izradu izvještaja
  5. Upute za izradu prezentacije
  6. Predaja projekta
 3. Rokovi
 4. Projekti
 5. Prijedlozi tema projekta

O projektu

Studentski projekt sastoji se u proučavanju određene teme vezane uz gradivo predmeta. Studenti formiraju tim od otprilike tri člana te predlažu temu koja mora biti vezana uz gradivo predmeta. Ukoliko studenti nemaju prijedloga, temu odabiru u dogovoru s nastavnikom. Po završetku projekta na kraju semestra studenti prezentiraju rezultate ostalim studentima te predaju izvještaj.

Pri izradi projekta treba se držati uputa za izradu projekta.

Tijekom rada na projektu pazite na zadane rokove.

Upute za izradu projekta

 1. Formiranje tima
 2. Prijedlog projekta
 3. Tijek izrade projekta
 4. Upute za izradu izvještaja
 5. Upute za izradu prezentacije
 6. Predaja projekta

Formiranje timova

Na početku semestra svi studenti koji su upisali predmet "Slučajni signali i procesi" moraju formirati tim koji ima barem dva i ne više od tri člana.

Možete koristiti forum na stranicama predmeta radi formiranja timova.

Tim mora biti formiran do datuma određenog u popisu rokova.

Nakon formiranja tima članovi projektnog tima moraju odabrati voditelja tima. Odabrani voditelj tima zatim mora obavijestiti nastavnike na predmetu putem e-pošte o članovima formiranog tima i o okvirnoj temi odnosno imenu projekta. Tim i tema će zatim biti navedeni na ovim stranicama u popisu projekata čime se osigurava da svaki tim ima jedinstvenu temu projekta.

Nakon što je tema potvrđena članovi tima za odabranu temu moraju napisati prijedlog projekta.

Prijedlog projekta

Formirani tim mora na temelju okvirno odabrane teme mora napisati prijedlog projekta. U prijedlogu se navode:

 1. ime projekta,
 2. tema i kratki opis projekta,
 3. razrada projekta u zadatke (Što i kako treba napraviti?),
 4. ishode projekta (Što je krajnji proizvod?),
 5. dodjelu poslova članovima tima (Što će tko raditi?), i
 6. okvirni vremenski plana rada (Koliko dugo će to trajati?).

Prijedlog projekta mora poslan do datuma određenog u popisu rokova.

Tijek izrade projekta

Od studenta se očekuje da tijekom rada na projektu redovito izvještavaju nastavnike o postignutim rezultatima. Na prvim konzultacijama studentima će biti dana osnovna literatura za odabranu temu i razgovarati će se o mogućim problemima koji se mogu javiti prilikom izrade rada.

Uz literaturu koju dobiju od nastavnika studentima su na raspolaganju Zavodska knjižnica, Centralna knjižnica FER-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica te knjižnice drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Također možete koristiti i Google Scholar koji pretražuje isključivo znanstvene i obrazovne materijale (knjige, časopise, članke, tehničke izvještaje i ostalo).

Upute za izradu izvještaja

Izvještaj o projektu je dokument koji se predaje u PDF obliku i koji mora sadržavati sljedeće:

 1. kratki uvod,
 2. pregled područja i problematike uz kratki opis aktivnosti u svijetu (Što već postoji?),
 3. opis napravljenog zajedno s postignutim rezultatima te diskusijom istih (Što smo mi napravili?),
 4. kratki zaključak (Je li sve napravljeno? Koja su poboljšanja moguća?),
 5. literaturu (Koje knjige, časopise i WWW stranice smo koristili?).

Molimo vas da izvještaj oblikujete prema IEEE-ovom konferencijskom formatu.

Predlošci za IEEE-ov konferencijski format su dostupni na adresi https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html.

Kao dodatak na kraju izvještaja smijete dodati kratki popis svih napisanih programa (popis, ne programski kod). Osim popisa svih napisanih programa u izvještaj smijete dodati i kratke upute o tome kako se napisani programi koriste, no naša preporuka jest da upute ne stavljate u izvještaj već da ih napišete unutar programskog koda kao komentare.

Upute za izradu prezentacije

Na kraju semestra svaki projektni tim će prezentirati ostvarene rezultate projekta. Detaljne upute oko pripreme prezentacije biti će objavljene na stranicama predmeta.

Prezentacije će se održati u terminu redovnog predavanja u tjednu prije završnih ispita. Točno vrijeme koje će biti dano svakom timu za izlaganje biti će oglašeno barem tjedan dana prije samih prezentacija: uobičajeno su prezentacije bile ograničene na najviše 15-tak minuta od čega je bilo potrebno odvojiti otprilike 2-4 minute za pitanja.

Prisustovanje je obvezno: svi studenti koji su upisali predmet i svi članovi projektnih timova moraju biti prisutni tijekom prezentacija konačnih izvještaja o projektima.

Predaja projekta

Svi rezultati projekta se predaju elektroničkom poštom koja mora biti poslana do datuma određenog u popisu rokova.

Morate predati i izvještaj i prezentaciju u PDF formatu te programski kod kojeg ste napravili tijekom izrade projekta.

Ako materijali koje šaljete elektroničkom poštom zauzimaju sveukupno više od 10MB molimo vas da ih ne šaljete kao privitke već da materijale stavite na neki od servisa za dijeljenje podataka (Dropbox, Google Drive, OneDrive itd.) te da pošaljete samo povezincu.

Projekt predajete na tomislav.matulic@fer.hr, predmet: [SSIP] Predaja projekta.

Rokovi

Važni rokovi koji se ne smiju prekoračiti:

 • Formiranje grupa do 20.10.2023.
 • Predaja prijedloga projekta do 10.11.2023.
 • Predaja projekta do 24.01.2024.

Neopravdano prekoračenje nekog od navedenih rokova donosi negativne bodove (odnosno smanjuje maksimalni broj bodova koji možete postići na projektu).

Projekti

R.br. Ime projekta Članovi tima
1. Uklanjanje šuma iz slika korištenjem valićne transformacije 0119024521, 0036532904, 0036534316
2. Aktivno poništavanje buke kod slušalica 0036518639, 0036523389, 0036525000
3. Uklanjanje šuma sa slike pomoću Wienerovog filtra 0036531426, 0036531132, 0036531036
4. Procjena tempa (BPM) iz audiozapisa 0036517860, 0023143708, 0023146874
5. Određivanje smjera izvora zvuka temeljeno na više mikrofona 0036509622, 0036535334
6. Raspoznavanje materijala na temelju zvuka uslijed trenja 0036534732, 0036531863
7. Primjena Kalmanovog filtra u financijama 0036501965, 0023137254, 0036450681
8.

Usporedba metoda identifikacije osobe potpisom

0036524269, 0036532764, 0036520163

Prijedlozi tema

Izbor tema je slobodan (u dogovoru s nastavnicima), a evo i nekoliko prijedloga:

 • Komunikacija računala mehaničkim valovima
 • Rekonstrukcija medicinskih slika iz projekcija Gaussovim mješavinama
 • Estimacija kretanja Kalmanovim filtrom
 • Detekcija osobe na temelju šarenice oka
 • Aktivno poništavanje buke kod slušalica
 • Primjena Wienerovog filtra
 • Usporedba metoda identifikacije osobe potpisom
 • Uklanjanje šuma iz slika koršitenjem valićne transformacije i raznih filtara
 • ...

Ovdje možete vidjeti i projekte prethodnih godina.


Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.