O predavanjima

Sva predavanja iz Slučajnih signala i procesa dostupna su u elektroničkom obliku i mogu se slobodno koristiti u svrhu vlastitog obrazovanja.

Snimke daljinskih predavanja možete pronaći i na podstranici snimke predavanja (prvi ciklus, drugi ciklus).

 

Objavljena predavanja se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Molimo studente da predavanja ne daju trećim osobama.


Predavanja (prezentacije)

Primjeri uz predavanja (vježbe)

Snimke predavanja i vježbi (2020./2021.)

Auditorne vježbe

Zbirka zadataka