O ispitima i ocjenjivanju

Pismeni ispiti

Na predmetu postoje tri vrste pismenih ispita:

  1. Međuispit se održava na kraju prvog ciklusa nastave i obuhvaća gradivo predavano tijekom prvog ciklusa.
  2. Završni ispit se piše na kraju drugog ciklusa nastave i obuhvaća cjelokupno gradivo predmeta s naglaskom na gradivo drugog ciklusa.
  3. Ispitni rok se održava u unaprijed oglašenim terminima i obuhvaća cjelokupno gradivo predmeta.

Za sve pismene ispite trajanje je 150 minuta (2.5 sata) i prag za prolaz je postavljen na pola bodova, osim ako u obavijesti o održavanju ispita nije navedeno drugačije.

Molimo vas da se na pismenim ispitima pridržavate dolje navedenih pravila i uputa. Kršenje pravila ispita i korištenje nedopuštenih sredstva tijekom ispita može za posljedicu imati udaljavanje s ispita i prijavu povjerenstvu za stegovnu odgovornost.

Ocjenjivanje

Studentima koji su zadovoljili uvjete za prolaz na kontinuiranoj provjeri znanja ili na ispitnom roku ocjena se određuje prema sljedećoj tablici:

Ocjenjivanje na predmetu
Ocjena Raspon bodova
izvrstan (5) 88-100
vrlo dobar (4) 75-87
dobar (3) 62-74
dovoljan (2) 51-61
nedovoljan (1) 0-50

 


Repozitorij