Laboratorijske vježbe

Teme vježbi

Teme četiri laboratorijske vježbe su:

  1. Generiranje slučajnih brojeva (LCG), generiranje slučajnih procesa, uzoračka srednja vrijednost, devijacija te autokorelacijska i kroskorelacijska funkcija
  2. Spektralna gustoća snage slučajnog procesa i primjena na klasifikaciju samoglasnika
  3. Optimalni filtri (prilagođeni i Wienerov filtar)
  4. Skalarna kvantizacija, kompander i konstrukcija Lloyd-Maxovog kvantizatora

 

Bodovanje

Svaka od četiri vježbe nosi 5 bodova što daje ukupnih 20 bodova.

Uvjet za polaganje laboratorijskih vježbi jest ostvarenih najmanje 50% bodova.

 

Nadoknada

U slučaju opravdanog propuštanja pojedine vježbe student mora samostalno izraditi vježbu i pripremiti izvještaj u pisanom obliku. Izvještaji se izrađuju i predaju u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a prilikom predaje potrebno ih je i obraniti.


Repozitorij