Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Dominik Žanić, mag. ing.

    Mlađi istraživač, Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski