Umrežene višemedijske usluge

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod u višemedijske usluge, pojmovi i terminologija. Osnovne uslužne arhitekture i komunikacijski zahtjevi. Prostorni i vremenski odnosi medija, usklađivanje. Formati i standardi za opis višemedijskog sadržaja. Zvučne i vizualne komponente višemedijskog sadržaja. Sintetički sadržaji. Metapodaci i pretraživanje sadržaja. World Wide Web, arhitektura, komunikacijski protokoli, primjene i tehnologije. Strujanje višemedijskog sadržaja. Mreže za isporuku sadržaja. Internetska telefonija. Višemedijska konferencija. Višemedijske usluge u pokretnim mrežama. Kolaborativne usluge, višekorisničke igre i virtualna okruženja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovne značajke i načine kodiranja višemedijskog sadržaja.
 2. Objasniti temeljne pojmove i arhitekturu World Wide Weba.
 3. Kreirati jednostavan statički i dinamički web sadržaj.
 4. Analizirati mrežni promet prilikom komunikacije web klijenta i poslužitelja.
 5. Opisati osnove pretraživanja na webu.
 6. Objasniti prijenos govora IP-om, arhitekturu i nabrojati temeljne protokole.
 7. Objasniti prijenos videa i televizije IP-om.
 8. Objasniti osnove načina rada P2P mreža i aplikacija.
 9. Demonstrirati i analizirati rad usluga dinamički prilagodljivog strujanja protokolom HTTP.
 10. Objasniti načela rada kolaborativnih višemedijskih usluga i umreženih višekorisničkih igara.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 školska sata.

Samostalni zadaci

Studenti samostalno rješavaju 2 praktična zadatka kroz domaće zadaće.

Laboratorij

Studenti samostalno rješavaju 3 praktična zadatka kroz laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 15 % 25 % 15 % 25 %
Domaće zadaće 20 % 10 % 20 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u sadržaj predmeta i organizaciju nastave. Uvod u umrežene višemedijske usluge. Kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta.
 2. Modeli i arhitekture višemedijskih komunikacijskih sustava. Raspodijeljeni sustavi i modeli raspodijeljene obrade.
 3. Osnove o kodiranju višemedijskog sadržaja (audio, nepomiča slika, video).
 4. Modeli usluga višemedijskog strujanja. Prilagodljivo strujanje putem protokola HTTP.
 5. Prijenos televizije putem protokola IP (IPTV) i OTT video.
 6. Mreže za isporuku sadržaja.
 7. Usluge zasnovane na računalnom oblaku.
 8. Međuispit
 9. Konverzacijske usluge u stvarnom vremenu: protokoli (S)RTP/RTCP. Tehnologija WebRTC.
 10. Konferencijske usluge i višekorisničke okoline. Umrežena virtualna i proširena stvarnost.
 11. Iskustvena kvaliteta višemedijskih usluga. Modeliranje, praćenje i upravljanje iskustvenom kvalitetom.
 12. Decentralizirana programska rješenja, mreže P2P i primjeri usluga.
 13. Pretraživanje višemedijskih sadržaja na WWW-u.
 14. Umrežene višemedijske usluge u industrijskim primjenama.
 15. Završni ispit

Literatura

James F. Kurose, Keith W. Ross (2010.), Computer Networking, Addison-Wesley Longman
Andrew S. Tanenbaum, David Wetherall (2011.), Computer Networks, Prentice Hall
Wes Simpson (2013.), Video Over IP, Taylor & Francis
Sebastian Möller, Alexander Raake (2014.), Quality of Experience, Springer
Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Jiangchuan Liu (2021.), Fundamentals of Multimedia, Springer

Za studente

Izvedba

ID 183398
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
9 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan