Arhiva seminara 2012

Datum
Predavač
Aktivnost
Naslov
17. rujna 2013.godine u 11:30 DIII Petar Škoda JR

Heterogeni računalni sustav s programibilnim poljem logičkih blokova za učenje stabla odluke

12.srpnja 2013. godine u 13:00 sati D306 Aleksandar Klaić JR Modeliranje suvremenih politika informacijske sigurnosti
 

24.svibnja 2013. godine u

13:30 sati D306

Klemo Vladimir JR Međusobno poučavanje sudionika potrošačkog računarstva
24.svibnja 2013. godine u 12:00 sati D306 Ivan Budiselić JR Predlaganje komponenata za razvoj kompozitnih potrošačkih primjenskih programa

21. svibnja 2013., u 14:00 sati

D-306

Peter Škoda

IS Dinamička analiza EC4.5 algoritma za konstrukciju stabla odluke

19.travnja  2013, u 13:00 sati

Zgrada D III kat

 

Branimir Radić KDI Sigurnost u računalnom oblaku.

19.trvanja 2013. u 12:00 sati

Zgrada D III kat

Matija Horvat KDI Čimbeninici oblikovanja korisničkog doživljaja.

10.travnja 2013. u 14:00 sati

Zgrada C-XII kat

Vjekoslav Leonard

Prčić

JR Optimizacija sustava bežičnih komunikacijskih mreža u prostoru pomoću hibridnih genetičkih algoritama.

10. travnja 2013.

u 12:00 sati zgrada D -II kat 

Goran Rajić KDI Semantika i formalni postupci programskih jezika zasnovanih na modelima.

22.ožujka 2013.

u 12:00 sati D-306

 

Davor Davidović JR Rješavanje velikih gustih simetričnih problema svojstvenih vrijednosti na grafičkim procesorskim jedinicama

15.ožujaka 2013.

u 12:00 sati D306

Vedran Ivanac JR Simulacijski sustav za kratkoročno predviđanje karakteristika prometnog toka vozila temeljen na staničnim automatima

13.ožujaka 2013.

u 14:30 D-III kat

Marin Šilić JR Pouzdanost u potrošačkom računarstvu

13.ožujaka 2013.

u 13:00 D III kat

Goran Delač JR Otkrivanje mreže kompromitiranih računala analizom prometa imeničkih poslužitelja u stvarnom vremenu

11.ožujaka 2013.

u 9:00 sati D160

Nino Antulov-Fantulin JR Algoritmi za statističku procjenu epidemijskih procesa na kompleksnim mrežama

08. ožujaka 2013.

u 11:30 sati D-306

Davor Cafuta IS Otkrivanje mreže kompromitiranih računala analizom prometa imeničkih poslužitelja u stvarnom vremenu.

25. veljače 2013.

u 11:00 ZEMRIS

Goran Molnar KDI  

18. veljače  2013

u 11:30 sati-306

Ivica Dodig JR Otkrivanje napada uskraćivanjem usluge analizom sinkronizacijskih paketa.
 

16.siječnja 2013.

u 11:00 u  D306

Marijo Maračić KDI Biometric Authentication System based on 3D Facial models.
 
10. prosinca Branko samaržija JR Robusne metode deidentifikacije slika lica za zaštitu privatnosti osoba u videu

27.studeni 2012

13:30 sati C05-13

Bernard Kovač KDI

 

Multimodalna elicitacija, estimacija i regulacija emocija u naprednoj obuci pilota

22.studeni 2012,

11:00 sati D306

Divna Krpan JR Pristup upravljanju znanjem pri suradnom radu u sustavima e-učenja

22.studeni 2012.

12:00 sati, D306

Jelena Nakić JR Model prilagodljivog učenja zasnovanog na individualnim razlikama među korisnicima
13.studeni 2012. 
15:00 sat,D306
Artur Šilić JR Vremenski orijentirana vizualizacija velikih zbirki tekstova

11. listopada 2012.

11:00 sati, D-306

Damir Korenčić KDI Algoritmi i tehnike za minimizaciju konačnih
automata

27. rujna 2012.

11:00 sati, D-306

Mladen Karan KDI Računalni modeli leksičke semantike

27. rujna 2012.

12:00 sati, D-306

Goran Glavaš JR Ekstrakcija i pretraživanje tekstnih informacija na temelju grafova događaja

26. rujna 2012.

11:00 sati, D-306

Frane Šarić JR Sažimanje grupa dokumenata uporabom računski nezahtjevnih jezičnih alata

13. rujan 2012.

14:00 sati, D-306

Danko Ivošević IS Application-Centric Generation of Custom Processor

13. rujan 2012.

13:30 sati, D-306

Ivan Fabek IS Statistička analiza snimaka dobivenih fMRI-om

13. rujan 2012.

13:00 sati, D-306

Bernard Kovač IS Estimacija diskretnih emocionalnih stanja na temelju izraza lica

24.svibnja 2012.

14:00 sati, D306

Goran Mauša KDI Search Based Software Engineering and Software Defect Predictioction

13. travnja 2012.

10:00 sati, D-306

Nikola Ivković JR Modeliranje i unaprjeđivanje algoritama optimizacije kolonijom mrava
27. siječnja 2012.
10:00 sati, D-306

 
Mario Sajko JR Ontologija metrikâ za vrednovanje učinaka informacijske sigurnosti

25. siječnja 2012.

14:00 sati, D-306

Goran Mauša

IS

Programsko inženjerstvo temeljeno na pretraživanju

25. siječnja 2012.

13:30 sati, D-306

Jelena Nakić

IS

Stilovi učenja i obrasci ponašanja učenika na on-line kolegiju:

Empirijska studija

25. siječnja 2012.

13:00 sati, D-306

Nino Antulov-Fantulin

IS

VideoLectures.Net recommender system

challenge: presentation of baseline solution

19. siječnja 2012.

15:30 sati, D-306

Davor Kukolja JR Estimacija emocionalnih stanja u stvarnom vremenu na
temelju fizioloških signala