Datum

Predavač

Aktivnost 

Naslov

27. studeni 2015, u 13:00, D-306 Valentina Zadrija JR Lokalizacija objekata odozdo prema gore: od dijelova do objekata primjenom Fisherovih vektora
30. rujna 2015. u 12:00, D-306 Marko Đurasević KDI Razvoj pravila raspoređivanja korištenjem genetskog programiranja
29. rujna 2015. u 13:00 sati, D-306 Luka Milić KDI A novel versatile architecture for Internet of Things

15. lipnja 2015. u 12:00, D-306

Goran Mauša JR Sustavne smjernice za provedbu predviđanja neispravnosti programskog koda
3.travnja 2015. u 11:00 D-306 Krešimir Jozić IS Pohrana, prijenos i vizualizacija biomedicinskih podataka u distribuiranom okruženju

27. veljača 2015. u 14:00, D-305

Nikolina Frid IS Optimizacija izvođenja aplikacije u heterogenom računalnom okruženju

27. veljača 2015. u 13:30, D-305

Nenad Dragun  IS Granularno predstavljanje znanja zasnovano na aspektnom pristupu

27. veljača 2015. u 13:00, D-305

Goran Mauša IS Sustavan pristup prikupljanju podataka za predviđanje programskih pogrešaka