Plan održavanja istraživačkog seminara

Seminari će se održavati u terminima prema dogovoru. Sadržaj seminara i predvidivi termin održavanja doktorand dogovara s mentorom, a u jednom terminu održavanja seminara predvidivo je grupiranje dvije ili više prezentacija.

Za održavanje seminara obavezno je sedam dana prije samog održavanja priložiti izrađene prozirnice, naslov rada, kratki sažetak i ključne riječi za objavu na stranici predmeta. Podnošenje rada u obliku članka nije obavezno. Trajanje prezentacije je ograničeno na maksimalno 20 minuta uz dodatno vrijeme predviđeno za diskusiju.
Prema pravilniku doktorand je obvezan tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara, te biti prisutan na istraživačkim seminarima upisanih studenata. 
 

Semestar

Doktorand

Mentor

Naslov

Datum

 

 

Primjeri navođenja kategorizacije i deskriptora predmetnog područja:

D.2.11 [Software Engineering]: Software Architectures - Domain-specific architectures, Service-oriented architecture (SOA)
F.1.1 [Computation by Abstract Devices ]: Models of Computation - Relations between models, Self-modifying machines)
 
Citiranje literature:

IEEE Citation Reference

 

Literatura: 

A.B. Tucker (ed), Computer Science Handbook, Second Edition, Chapman and Hall/CRC, 2004.

W.C. Booth, G.G. Colomb, J.M. Wiliams, The Craft of Research, Third Ed., Chicago: University Of Chicago Press, 2008.  (link: Google Books)

Repozitorij