Prva međunarodna radionica o tekstilnim nosivim tehnologijama, "International Workshop on Textile-based Wearable Technologies", održana je 26. ožujka 2024. godine, u okviru nedavno uspostavljene suradnje između FER-a i UHN-a (University Health Network), kanadske asocijacije koja okuplja pet bolnica (između ostalih i Toronto General Hospital), Sveučilište u Torontu, KITE institut i FIBRE inicijativu.

FER je suradnju s kanadskim partnerima formalizirao u veljači kroz memorandum o razumijevanju te time otvorio put za pokretanje novih bilateralnih inicijativa u području suradnje na istraživanju pametnih tekstila te senzorskih tehnologija za rehabilitaciju.

Radionica je održana online, s ciljem boljeg međusobnog upoznavanja istraživača i područja interesa. Na početku radionice toplu dobrodošlicu uputili su dekan FER-a, profesor Vedran Bilas te direktor Instituta za biomedicinsko inženjerstvo Sveučilišta u Torontu i direktor KITE istraživačkog instituta, profesor Miloš R. Popović. Istraživači su se predstavili kratkim prezentacijama, nakon čega je održana rasprava kroz format vođenih fokus grupa i diskusija o potencijalnim istraživačkim temama od obostranog interesa, mogućnostima zajedničkih prijava na otvorene projektne pozive te razmjenu osoblja i studenata.

Na radionici je sudjelovalo više od 20 istaknutih istraživača s FER-a, Sveučilišta u Torontu i sveučilišne zdravstvene mreže UHN, Toronto, Kanada. Posebno je zanimljivo istaknuti da odnedavno i kanadske institucije mogu sudjelovati kao partneri na Horizon projektima.

Autor: Ira Vince
Popis obavijesti