Natječaj za izbor na radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto:

  • Viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za visoki napon i energetiku za rad na projektu „TRANSITion to sustainable future through training and education“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2025. godine s punim radnim vremenom.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za visoki napon i energetiku za rad na projektu „TRANSITion to sustainable future through training and education“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2025. godine s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti