Pismeni dio završnog ispita iz Osnova elektrotehnike održat će se u četvrtak, 23. 6. 2022. u 11:30 prema rasporedu objavljenom na FERWebu, koji je studentima vidljiv u osobnim kalendarima. Raspored po dvoranama je vidljiv i u opširnijem sadržaju obavijesti.

Pismeni dio ZI traje 90 minuta, donosi najviše 26 bodova, a sastoji se od 10 pitanja (računskih zadataka) s ponuđenim odgovorima:

  • 4 pitanja po 2 boda (2 boda za točan odgovor, -0,5 bodova za netočan odgovor i 0 bodova za neodgovoreno)
  • 6 zadataka po 3 boda (3 boda za točan odgovor, -1 bod za netočan odgovor i 0 bodova za neodgovoreno)

Gradivo pismenog dijela ZI pokriva drugi ciklus predavanja.

 

Usmeni dio završnog ispita krenut će od petka 24. 6. 2022. ujutro - točne termine objavit ćemo uz rezultate pismenog dijela ZI u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Usmeni dio ZI pokriva cjelokupno gradivo predmeta (službeni popis pitanja u Materijalima), može se ostvariti najviše 24 boda, od toga za prolaz usmenog dijela ZI treba dobiti najmanje 8 bodova.

 

Podsjećamo na pravila o ocjenjivanju objavljena na početku semestra:

  • Preduvjet za pristup završnom ispitu i ispitnim rokovima su odrađene sve laboratorijske vježbe.
  • Za pristup usmenom dijelu završnog ispita treba ostvariti najmanje 18 bodova iz zbroja bodova međuispita i pismenog dijela završnog ispita (pritom se eventualni ukupno negativni rezultat MI i/ili pismenog dijela ZI kod zbrajanja uzima kao nula).
  • Za prolazak predmeta treba ostvariti najmanje 50 bodova ukupno, a od toga najmanje 8 bodova na usmenom ispitu.

 

Želimo vam puno uspjeha na završnom ispitu!

 

Raspored po dvoranama:

Dvorana Studenti po prezimenima
A201 A. — Ben.
A202 Ber.— Bulić L.
A209 Bulić N. — Čavk.
A210 Čavl. — Do.
A211 Dr. — Gali.
A301 Galo. — Hor.
A302 Hos. — Jurić D.
B1 Jurić K. — Krs.
B4 Kru. — Marč.
B5 Mare. — Mate.
D1 Mati. — Pavić
D2 Paviš. — Rogoš.
D260 Rogoz — Šare.
D272 Šari. — Tomić Ti.
D273 Tomić Tv. — Vuča.
D346 Vuče. — Ž.
Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti