Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Iva Kostešić, mag. hist. art.

    Vanjski suradnik, Društveni predmeti

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski