Obavještavamo vas da smo, potaknuti vašim komentarima, odlučili produžiti rokove za predaju domaćih zadaća.

Novi rok za predaju 4. domaće zadaće je 18. siječnja, a rok za predaju 5. domaće zadaće je 25. siječnja, u oba slučaja do 23:59.

Autor: Ivan Bratović
Popis obavijesti