Obavijesti

Na repozitoriju su objavljene druga laboratorijska vježba i treća domaća zadaća.

Za domaću zadaću vam je svima generiran novi Git repozitorij (DZ_3-2021) te se ona predaje na identičan način kao i prethodne dvije. Molimo vas da ponovno proučite upute za domaće zadaće. Za razliku od prethodne laboratorijske vježbe, ovaj put smo vam mi generirali repozitorij (LAB_2-2021) na koji morate pushati svoja rješenja. Domaća zadaća i vježba ispituju gradivo kolegija do i uključivo s petim predavanjem.

Rok za predaju vježbe pomaknut je na 09.12.2021., dok  je rok za zadaću pomaknut na 11.12.2021. da u miru možete napisati međuispite. Rezultati prve zadaće dostupni su na repozitoriju pod branchom report.

Svi koji imaju nadoknadu prvog labosa, odgovarat će ga zajedno s drugim labosom.

Za sva pitanja dostupni smo na okosl@kset.org.
Sretno na međuispitima!

Autor: Ivan Karlović

Ispitivanje prve vježbe bit će u učionici A302 od 9h do 14h, raspored možete pronaći na repozitoriju. Na popis su dodani svi studenti koji su vježbu predali do roka i koji su repozitorij nazvali po uputi. Ako se ne nalazite na popisu, a vježbu ste predali, dođite u bilo koji termin. Informacije o nadoknadama bit će javljene naknadno.

Za sva ostala pitanja, kontaktirajte nas na okosl@kset.org

Autor: Ivan Karlović

Podsjećamo vas da je rok za push prvog labosa na repozitorij u četvrtak, 18.11.2021. u 23:59h. Ispitivanje labosa održat će se u subotu, 20.11.2021., u učionici A302 od 9h do 14h. Točan raspored po terminima bit će objavljen u petak.

Ako ne možete odgovarati labos u subotu molimo vas da pošaljete mail do četvrtka u 23:59h jer inače gubite bodove. Nadoknade će biti organizirane, a više informacija će biti dostupno nakon termina laboratorijskih vježbi. Napominjemo da je rok za predaju labosa jednak za sve, neovisno o tome stigne li osoba na termin odgovaranja ili ne.

Molimo vas da na ispitivanje dođete noseći maske.

Za sve upite uvijek smo dostupni na okosl@kset.org

Autor: Ivan Karlović

U repozitorij predmeta dodan je raspored predmeta, koji možete pronaći ovdje.

Gradivo trećeg predavanja koristit ćete u rješavanju 2. domaće zadaće i 1. laboratorijske vježbe, a pripadne dokumente možete također pronaći u repozitoriju. Preporučujemo da pogledate predavanje i isprobate primjere s predavanja prije nego što krenete u rješavanje zadaće i laboratorijske vježbe.

Za domaću zadaću vam je svima generiran novi Git repozitorij te se ona predaje na identičan način kao i prva domaća zadaća. Molimo vas da ponovno proučite upute za domaće zadaće.

Laboratorijsku vježbu rješavate u zasebnom Git repozitoriju (na edu.kset.org) kojeg vi stvarate. Repozitorij nazovite "LAB_1-2021". Rješenja laboratorijske vježbe također su bash skripte, koje ćete tijekom ispitivanja povući s repozitorija, pokrenuti te odgovarati na pitanja vezana uz korištene naredbe. Osim naredbi, na 1. laboratorijskoj vježbi ispituje se i gradivo kolegija do i uključivo s trećim predavanjem.

Rok za rješavanje laboratorijske vježbe te upload (push) na repozitorij je 18.11.2021. u 23:59h, dok je rok za rješavanje i upload zadaće 06.11.2021. u 23:59h.

Ispitivanje laboratorijske vježbe bit će u subotu, 20.11.2021. Raspored i dvorana ispitivanja laboratorijske vježbe bit će objavljeni nakon zaključenja roka predaje.

Podsjećamo i da je rok za predaju prve domaće zadaće 30.10.2021. u 23:59h.

Ako nešto nije jasno ili imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se javite na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Karlović

Prvo, uvodno predavanje iz vještine "Osnove korištenja operacijskog sustava Linux" bit će održano u subotu, 9.10.2021., u učionici A-301. Još jednom pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže. Na predavanje možete doći u dva termina, u 10:00 te u 12:00.

Prijave za vještinu još uvijek traju, na ovoj Google formi. Postupak službenog upisa bit će finaliziran tek nakon završetka prijava. Sve informacije oko organizacije predmeta bit će izložene na uvodnom predavanju te će se nalaziti na repozitoriju predmeta.

Za sva pitanja, slobodno nam se javite na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Bratović

Otvorene su prijave za vještinu "Osnove korištenja operacijskog sustava Linux" u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.!

Na ovom linku se nalazi Google formular koji služi kao prijava na vještinu. U prijavi je potrebno poslati ime, prezime, JMBAG, e-mail adresu, fakultet, godinu studija koju upisujete te preferirani termin predavanja za koji se prijavljujete.

Predavanja se održavaju subotom u dva termina:

  • Jutarnji: 10-12h
  • Popodnevni: 12-14h

Nastava počinje u subotu, 09.10.2021., a prijave su otvorene do petka, 15.10.2021. u 23:59. Broj polaznika je ograničen. Informacije o organizaciji vještine bit će objavljene uskoro.

Napomena: upis vještine se NE VRŠI preko aplikacije za upis, nego isključivo preko gorenavedenog linka. Iznimka su eventualni nepredviđeni problemi s korištenjem Google formulara, u kojem nam se slučaju obratite e-mailom.
Prijave samo kroz aplikaciju za upis neće biti uzete u obzir.

Za sva smo pitanja dostupni na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Bratović