Obavijesti

U repozitorij predmeta dodan je raspored predmeta, koji možete pronaći ovdje.

Gradivo trećeg predavanja koristit ćete u rješavanju 2. domaće zadaće i 1. laboratorijske vježbe, a pripadne dokumente možete također pronaći u repozitoriju. Preporučujemo da pogledate predavanje i isprobate primjere s predavanja prije nego što krenete u rješavanje zadaće i laboratorijske vježbe.

Za domaću zadaću vam je svima generiran novi Git repozitorij te se ona predaje na identičan način kao i prva domaća zadaća. Molimo vas da ponovno proučite upute za domaće zadaće.

Laboratorijsku vježbu rješavate u zasebnom Git repozitoriju (na edu.kset.org) kojeg vi stvarate. Repozitorij nazovite "LAB_1-2021". Rješenja laboratorijske vježbe također su bash skripte, koje ćete tijekom ispitivanja povući s repozitorija, pokrenuti te odgovarati na pitanja vezana uz korištene naredbe. Osim naredbi, na 1. laboratorijskoj vježbi ispituje se i gradivo kolegija do i uključivo s trećim predavanjem.

Rok za rješavanje laboratorijske vježbe te upload (push) na repozitorij je 18.11.2021. u 23:59h, dok je rok za rješavanje i upload zadaće 06.11.2021. u 23:59h.

Ispitivanje laboratorijske vježbe bit će u subotu, 20.11.2021. Raspored i dvorana ispitivanja laboratorijske vježbe bit će objavljeni nakon zaključenja roka predaje.

Podsjećamo i da je rok za predaju prve domaće zadaće 30.10.2021. u 23:59h.

Ako nešto nije jasno ili imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se javite na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Karlović

Otvorene su prijave za vještinu "Osnove korištenja operacijskog sustava Linux" u zimskom semestru akademske godine 2021./2022.!

Na ovom linku se nalazi Google formular koji služi kao prijava na vještinu. U prijavi je potrebno poslati ime, prezime, JMBAG, e-mail adresu, fakultet, godinu studija koju upisujete te preferirani termin predavanja za koji se prijavljujete.

Predavanja se održavaju subotom u dva termina:

  • Jutarnji: 10-12h
  • Popodnevni: 12-14h

Nastava počinje u subotu, 09.10.2021., a prijave su otvorene do petka, 15.10.2021. u 23:59. Broj polaznika je ograničen. Informacije o organizaciji vještine bit će objavljene uskoro.

Napomena: upis vještine se NE VRŠI preko aplikacije za upis, nego isključivo preko gorenavedenog linka. Iznimka su eventualni nepredviđeni problemi s korištenjem Google formulara, u kojem nam se slučaju obratite e-mailom.
Prijave samo kroz aplikaciju za upis neće biti uzete u obzir.

Za sva smo pitanja dostupni na okosl@kset.org.

Autor: Ivan Bratović