Zadaci

Zadaci za laboratorijske vježbe u sklopu predmeta Laboratorij računalnog inženjerstva 2 imaju za cilj primjenu stečenog znanja iz područja računalnog inženjerstva kroz praktični rad. Obuhvaćeno je gradivo iz ugradbenih sustava, operacijskih sustava, sustava za pohranu podataka, pouzdanosti, računalnih mreža te računarstva u oblaku. Poseban naglasak je stavljen na upoznavanje sa standardnim alatima za razvoj računalnih sustava.

Tijekom semestra potrebno je izraditi 4 vježbe koje se rade u manjim grupama od 2-3 studenta. Moguće je izabrati jednu od dvije inačice vježbi:

  • Inačica A - razvoj sklopovske i programske podrške za ugradbene sustave na razvojnoj platformi E2LP Base Board. Obuhvaćene cjeline su: izrada vlastitog upravljačkog sklopa na FPGA, povezivanje sklopa s procesorom Microblaze te implementacija jednostavnog sustava za upravljanje dizalima temeljenom na ranije izgrađenoj sklopovskoj podršci uz korištenje funkcionalnosti operacijskog sustava temeljenog na Linux jezgri posebno prilagođenog za E2LP sustav.
  • Inačica B - razvoj vlastitog oblaka za pohranu podataka što obuhvaća cjeline: spremišta podataka, računalne mreže, pouzdanost i tehnike virtualizacije; simulacija jednostavnog sustava za upravljanje dizalima na virtualnoj ARM platformi uz korištenje funkcionalnosti operacijskog sustava za rad u stvarnom vremenu CMSIS-RTOS.

 U Repozitoriju, koji će se redovito osvježavati kroz semestar, nalazit će se zadaci za laboratorijske vježbe te sve potrebne upute i priručnici.

 

 

 


Repozitorij