Laboratorij računalnog inženjerstva 2

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 4 područja, a oblikovani su tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Područja uključuju: analizu i vrednovanje pouzdanosti, raspoloživosti i neosjetljivosti na pogreške sklopovlja i programa s ciljem razumijevanja uzroka i posebnosti zatajenja računalnih sustava, oblikovanje složenih digitalnih sustava u razvojnim okruženjima koja omogućavaju automatizirani dizajn temeljen na jezicima za opisivanje sklopovlja, formalnih metoda u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava, te arhitekture sustava, problematiku raspoređivanja i komunikaciju u stvarnom vremenu.

Opće kompetencije

Duboko razumijevanje načela i teorijskih postavki pouzdanosti računalnih sustava, projektiranja računalnih sustava, sustava za rad u stvarnom vremenu i formalnih metoda potrebnih za rješavanje složenih inženjerskih problema na području računarstva. Sposobnost oblikovanja i provedbe analize, modeliranja, simulacije i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost rješavanja problema koji se prvi put susreću, koji nisu potpuno definirani i nemaju jednoznačnu specifikaciju. Sposobnost formulacije problema i kritičke evaluacije rješenja.

Ishodi učenja

 1. analizirati pouzdanost, raspoloživost i neosjetljivost računalnih sustava na pogreške
 2. dizajnirati složeni digitalni sustav koristeći jezike za opis sklopovlja
 3. dizajnirati složeni digitalni sustav koristeći ASIC
 4. upotrijebiti metode raspoređivanja i komunikacije na probleme u stvarnom vremenu
 5. razviti model i programske strukture potrebne za modeliranje sustava u stvarnom vremenu
 6. primijeniti formalne metode u verifikaciji programa i sklopovlja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 1 sat (prosječno). Gradivo prezentirano na predavanjima služi kao priprema za rješavanje zadataka iz četiriju spomenutih područja.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se izvode kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od dva sata. Na laboratorijskim vježbama rješavaju se zadaci vezani uz četiri spomenuta područja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 100 % 0 % 0 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. Priprema za lab. vježbu "Modeliranje pouzdanosti i raspoloživosti" Konzultacije
 2. Predstavljanje razvojnog okruženja Altium LiveDesign, Xilinx Spartan3 FPGA, Xilinx WebISE Konzultacije
 3. Predstavljanje razvojnog okruženja Altium LiveDesign, Xilinx Spartan3 FPGA, Xilinx WebISE Konzultacije
 4. Uvod u VHDL Konzultacije
 5. Uvod u VHDL Konzultacije
 6. Demonstracija rada u Xilinx WebIse-u Konzultacije
 7. Demonstracija rada u Xilinx WebIse-u Konzultacije
 8. Priprema za lab. vježbu "Poboljšanje pouzdanosti sustava" Konzultacije
 9. Priprema za lab. vježbu "Poboljšanje pouzdanosti sustava". Konzultacije
 10. Raspoređivanje dretvi u (RT) operacijskim sustavima Konzultacije
 11. POSIX sučelje Konzultacije
 12. Provjera statusa lab. vježbe "Poboljšanje pouzdanosti sustava" Konzultacije
 13. Formalne metode u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava (1. dio) Konzultacije
 14. Formalne metode u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava (2. dio) Konzultacije
 15. Formalne metode u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava (3. dio) Konzultacije

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Računalno inženjerstvo (profil)
(2. semestar)

Literatura

Lecturers (2006.), Lecture notes and recommended literature for the courses, FER
Z. Navabi (1997.), VHDL-Analysis and Modeling of Digital Systems, McGraw-Hill
D.P. Siewiorek, R.S. Swarz (1998.), Reliable Computer Systems: Design and Evaluation, A K Peters/CRC Press
Michael Huth, Mark Ryan (2004.), Logic in Computer Science, Cambridge University Press
J.W.S. Liu (2000.), Real-Time Systems, Prentice Hall

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 35223
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan