Laboratorij računalnog inženjerstva 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 4 područja, a oblikovani su tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Područja uključuju: analizu i vrednovanje pouzdanosti, raspoloživosti i neosjetljivosti na pogreške sklopovlja i programa s ciljem razumijevanja uzroka i posebnosti zatajenja računalnih sustava, oblikovanje složenih digitalnih sustava u razvojnim okruženjima koja omogućavaju automatizirani dizajn temeljen na jezicima za opisivanje sklopovlja, formalnih metoda u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava, te arhitekture sustava, problematiku raspoređivanja i komunikaciju u stvarnom vremenu.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Duboko razumijevanje načela i teorijskih postavki pouzdanosti računalnih sustava, projektiranja računalnih sustava, sustava za rad u stvarnom vremenu i formalnih metoda potrebnih za rješavanje složenih inženjerskih problema na području računarstva. Sposobnost oblikovanja i provedbe analize, modeliranja, simulacije i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost rješavanja problema koji se prvi put susreću, koji nisu potpuno definirani i nemaju jednoznačnu specifikaciju. Sposobnost formulacije problema i kritičke evaluacije rješenja.

Ishodi učenja

 1. analizirati pouzdanost, raspoloživost i neosjetljivost računalnih sustava na pogreške
 2. dizajnirati složeni digitalni sustav koristeći jezike za opis sklopovlja
 3. dizajnirati složeni digitalni sustav koristeći ASIC
 4. upotrijebiti metode raspoređivanja i komunikacije na probleme u stvarnom vremenu
 5. razviti model i programske strukture potrebne za modeliranje sustava u stvarnom vremenu
 6. primijeniti formalne metode u verifikaciji programa i sklopovlja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 1 sat (prosječno). Gradivo prezentirano na predavanjima služi kao priprema za rješavanje zadataka iz četiriju spomenutih područja.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se izvode kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od dva sata. Na laboratorijskim vježbama rješavaju se zadaci vezani uz četiri spomenuta područja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 100 % 0 % 0 %
Ispit: Pismeni 0 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. Priprema za lab. vježbu "Modeliranje pouzdanosti i raspoloživosti" Konzultacije
 2. Predstavljanje razvojnog okruženja Altium LiveDesign, Xilinx Spartan3 FPGA, Xilinx WebISE Konzultacije
 3. Predstavljanje razvojnog okruženja Altium LiveDesign, Xilinx Spartan3 FPGA, Xilinx WebISE Konzultacije
 4. Uvod u VHDL Konzultacije
 5. Uvod u VHDL Konzultacije
 6. Demonstracija rada u Xilinx WebIse-u Konzultacije
 7. Demonstracija rada u Xilinx WebIse-u Konzultacije
 8. Priprema za lab. vježbu "Poboljšanje pouzdanosti sustava" Konzultacije
 9. Priprema za lab. vježbu "Poboljšanje pouzdanosti sustava". Konzultacije
 10. Raspoređivanje dretvi u (RT) operacijskim sustavima Konzultacije
 11. POSIX sučelje Konzultacije
 12. Provjera statusa lab. vježbe "Poboljšanje pouzdanosti sustava" Konzultacije
 13. Formalne metode u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava (1. dio) Konzultacije
 14. Formalne metode u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava (2. dio) Konzultacije
 15. Formalne metode u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava (3. dio) Konzultacije

Literatura

Lecturers (2006.), Lecture notes and recommended literature for the courses, FER
Z. Navabi (1997.), VHDL-Analysis and Modeling of Digital Systems, McGraw-Hill
D.P. Siewiorek, R.S. Swarz (1998.), Reliable Computer Systems: Design and Evaluation, A K Peters/CRC Press
Michael Huth, Mark Ryan (2004.), Logic in Computer Science, Cambridge University Press
J.W.S. Liu (2000.), Real-Time Systems, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 35223
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan