Obavijesti

Zadaci za 3. lab. vježbu su u repozitoriju:

Kolokviranje vježbe će biti 19.5. u terminu konzultacija.

Autor: Nikolina Frid

Kolokviranje prve vježbe bit će 14.4. prema rasporedu:

  • 12:00 - 12:15 - Ivančić, Galić, Andrašek
  • 12:15 - 12:30 - Gašparović, Fabijanić, Gracin
  • 12:30 - 12:45 - Čeple, Bilanović, Dautović
  • 12:45 - 13:00 - Popović, Rajković, Šetka
  • 13:00 - 13:10 - Jozić, Tomašić
  • 13:10 - 13:20 - Podhraški, Blažević
  • 13:20 - 13:30 - Džanko, Jelavić
  • 13:30 - 13:40 - Rafaj, Vučić
  • 13:40 - 13:50 - Jurin, Orešković

Svi studenti trebaju imati upaljenu kameru tijekom kolokviranja i na zahtjev podijeliti svoj ekran.

Autor: Nikolina Frid

Zadatak za drugu laboratorijsku vježbu inačice A je u repozitoriju: link. Grupe koje rade inačicu B nastavljaju izradu vježbe "NASOblak" - poglavlje "2. Virtualizacija i korisnička web aplikacija".

Kolokviranje druge vježbe će biti 14.4. u terminu konzultacija od 12-14h.

Autor: Nikolina Frid