O projektu

Svrha timskog projekta kao praktičnog rada jest omogućavanje stjecanja ne samo novih znanja iz određenog područja nego i davanje prilike za stjecanje više iskustva u istraživanju, pisanju tehničkog izvještaja i prezentaciji rezultata rada. Osim toga projekt daje priliku za dodatno stjecanje iskustva u timskom radu.

Studentski projekt sastoji se u proučavanju određene teme vezane uz gradivo predmeta. Studenti formiraju timove sa četiri do šest članova te u dogovoru sa nastavnikom odabiru temu projekta. Po završetku projekta tim prezentira rezultate ostalim studentima te predaje izvještaj o projektu. Pri izradi rada treba se držati uputa navedenih u nastavku.

Sadržaj

 1. Formiranje timova
 2. Sažetak projekta
 3. Završni izvještaj
 4. Rokovi
 5. Projektni timovi

Formiranje timova

Na početku semestra svi studenti koji su upisali predmet "Digitalna obrada i analiza slike" moraju formirati projektne timove koji imaju od četiri do šest članova.

Možete koristiti forum na adresi https://www.fer.unizg.hr/en/course/dipaa/forum radi formiranja timova.

Nakon formiranja tima članovi projektnog tima moraju odabrati voditelja tima.

Odabrani voditelj tima zatim mora obavijestiti nastavnike na predmetu putem e-pošte o formiranom projektnom timu.

Sažetak projekta

Svaki projektni tim treba pripremiti kratki sažetak projekta koji sadrži sljedeće informacije:

 1. ime projekta,
 2. temu i kratki opis projekta (ne više od 200 riječi),
 3. razradu projekta u zadatke (Što treba biti napravljeno?),
 4. ishode projekta (Što je krajnji proizvod?),
 5. dodjelu poslova članovima tima i okvirni vremenski plan rada.

Sažetak projekta potrebno je poslati elektroničkom poštom asistentu na predmetu.

Završni izvještaj

Na kraju semestra svaki projektni tim mora podnijeti završni izvještaj o projektu.

Završni izvještaj o projektu se sastoji od:

 1. pisanog tehničkog izvještaja;
 2. prezentacije ispred ostalih studenata i nastavnika na predmetu; te
 3. svih podataka i razvijenih programa koji se predaju izravno nastavnicima.

Svi navedeni elementi konačnog izvještaja se boduju i donose do 20 bodova.

Pisani tehnički izvještaj

Pisani tehnički izvještaj se predaje kao PDF dokument putem e-pošte.

Molimo vas da izvještaj oblikujete prema IEEE-ovom konferencijskom formatu.

Predlošci za IEEE-ov konferencijski format su dostupni na adresi https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html.

Preporučamo vam da tehnički izvještaj redom sadrži sljedeće elemente:

 1. kratki uvod koji uključuje opis problema i motivaciju;
 2. pregled postojećih pristupa rješavanju odabranog problema, odnosno kratki pregled literature;
 3. opis rješenja problema ostvarenog od strane projektnog tima;
 4. opis eksperimentalnih rezultata;
 5. diskusija koja uspoređuje vaše rezultate s rezultatima prethodnih radova iz literature (ako postoje);
 6. zaključak; i
 7. popis literature.

Također vam preporučamo da ne pretrpavate vaš tehnički izvještaj s programskim kodom jer istog predajete zasebno.

Prezentacija projekta

Na kraju semestra svaki projekti tim će prezentirati ostvarene rezultate projekta. Prezentacija se izvodi uz pomoć školske ploče, računala i projektora. Prezentacije će se održati u terminu redovnog predavanja u tjednu prije završnih ispita. Točno vrijeme koje će biti dano svakom timu za izlaganje biti će oglašeno barem tjedan dana prije samih prezentacija.

Konačne prezentacije projekata se predaju kao PDF dokument putem e-pošte.

Prisustovanje je obvezno: svi studenti koji su upisali predmet i svi članovi projektnih timova moraju biti prisutni tijekom prezentacija konačnih izvještaja o projektima.

Izvorni kod i podaci

Voditelj projekta predaje razvijeni izvorni kod i podatke izravno nastavnicima na predmetu.

Rokovi

Rokovi koji se neće produljivati su:

 • Formiranje projektnog tima: 14. ožujak 2021.
 • Sažetak projekta: 28. ožujak 2021.
 • Video prezentacija: TBD
 • Završni izvještaj projekta: TBD

Neopravdano prekoračenje navedenih rokova može vam donijeti negativne bodove.

Projektni timovi

 

  Naziv projekta Članovi projektnog tima
1. Traffic sign recognition Jakob Domislović, Bruno Grujić, Luka Markovinović, Filip Mihelčić, Vlaho-Josip Štironja
2. Steganography Romana Blažević, Ivana Marijanović, Leo Partlj, Adam Vuić, Marija Maleš
3. Combining multiple exposures to obtain HDR image Dora Ivezić, Matija Purgar, Josip Preglej, Ivan Sinković, Dino Cindrić
4. Denoising medical images Andrijana Marinković, Gordan Praštalo, Filip Prevendar, Marko Ivanušić,  Ana Brbor
5. Image forensics Marta Knežević, Ana Zrinušić, Vice Ćuška, Jan Juričić, Šimun Krmek
6. Image watermarking Terezija Vranić, Nikolina Ivančan, Ivana Artić, Juraj Patalen, Mile Šakić
7. License plate recognition Piero Anić, Marko Jelić, Marija Kuljanac, Dominik Levanić, Ivona Farkaš
8 Signature verification Martin Petrović, Jan Furlan, Barbara Mikašek, Tin Sorić, Luka Buljan
9 Handwritten number recognition Paulo Klobucarevic, Agostino Santarelli, Hubert Cwajda, Matej Salkovic, Ulaş Filiz
10 Cancer detection Ergenekon Bugra Sahin, Ismail Cagri Kahraman,  Niko Višnjić,  Drago Anić-Ivičić,  Petar Jukić

Repozitorij