Sveučilište u Zagrebu Fakultet elekrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor - 1 izvršitelj,

5. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  - 2 izvršitelja na određeno s punim radnim vremenom,

6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent  - 4 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

7. Stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.   

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroakustiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje prirodne znanosti, polje matematika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

6. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj.

7. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom. 

8. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. prosinca 2020. do 30. rujna 2022. godine s punim radnim vremenom za rad na projektu HRZZ-a ″Modeliranje i praćenje iskustvene kvalitete imverzivnih višemedijskih usluga u 5G mrežama“, voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov.

9. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

10. Doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2023. godine, za rad na projektu  HRZZ-a UIP-2017-05-9066 „Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka“, voditelj izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić.   

11. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2023. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu KK.01.1.1.04.0056 “ZaCjel - Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu“, voditelj prof. dr. sc. Mario Vašak.

12. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 36 mjeseci s punim radnim vremenom za rad na projektu IoT – polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi, KK.01.1.1.04.0108 u sklopu poziva “Ulaganje u znanost i inovacije”, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.

13. Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti