Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na natječaj objavljen u Večernjem listu od 25. rujna 2019. godine, Narodnim novinama br. 90 od 25. rujna 2019. godine, web stranici Fakulteta od 25. rujna 2019. godine i web stranici Euraxessa od 25. rujna 2019. godine za izbor suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina, da je na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 13. studenoga 2019. godine, izabran Josip Žubrinić, mag. math.  

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti