Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaje za izbor u zvanja i na radna mjesta:

 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
 2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme.
 3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više o radnim mjestima možeto pročitati u nastavku obavijesti.

 1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
 4. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.
 5. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.
 6. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo na projektu HRZZ-a „Pristup utemeljen na znanju za analizu mnoštva ljudi u nadzornim sustavima“ i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. listopada 2022. godine.
 7. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na projektu HRZZ-a IP-1-2018 „Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru Interneta stvari“ i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 11. listopada 2022. godine.
 8. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na projektu HRZZ-a IP-01-2018 „Crosperity – Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskih zračenja“ i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 21. listopada 2022. godine.
 9. Suradnika u suradničkom zvanju asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika na projektu HRZZ-a UIP-05-2017 „Matematička analiza i numeričke metode za višefazne sustave vođene difuzijom“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Prijave na natječaj za suradnika podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb u roku 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti