Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni ili redoviti profesor – 1 izvršitelj.  

4. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent – 2 izvršitelja.  

5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina.

6. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više o zvanjima i radnim mjestima možete pročitati u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

4. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni ili redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj  

5. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 2 izvršitelja  

6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina.

7. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a „Non-Foster Source-load Networks and Metasurfaces (NOFSLO)“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 37 mjeseci.  

8. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ-a UIP-05-2017 „Modeli i inverzne metode za elektromagnetske senzore u bliskom polju“ i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine.  


Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj pod točkom od 1 do 5 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Prijave na natječaj pod točkom od 6 do 8 podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/radna_mjesta

Za radno mjesto pod rednim brojem 8 pristupnici moraju ispunjavati i sljedeće kriterije:
-    dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
-    sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
-    prednost će imati pristupnici s iskustvom u dizajnu elektroničkih sustava i upotrebi programskog alata Altium Designer te znanjem programskih jezika C/C++ i Matlaba.

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti

Dokumenti