Obavijesti

Prijave na seminar "Upravljanje...

Seminar "Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje" u zimskom semestru akademske godine 2018./2019. održat će se u utorak i srijedu, 11. i 12. prosinca 2018. od 15 do 17 sati (predavaona D259 ).

Na seminaru će se kroz dinamičnu radionicu osigurati sinergija teorijskih postavki o uspješnom planiranju i provođenju projekata i praktičnih vježbi individualno i u timu, uz konstantnu interakciju s ostalim sudionicima i predavačima. Time će se na intenzivan i praktičan način ponuditi rješenja za najčešće probleme na doktorskom studiju kao primjer upravljanja projektom.

Polaznici će svladati dobro definiranje dosega doktorskog studija i povezanost s dosegom istraživanja, definiranje vlastitih miljokaza i rokova, identifikaciju potencijalnih rizika i načina ublažavanja, učinkovito planiranje aktivnosti doktorskog studija i postupka objave rada A kategorije te uspostavljanje kvalitetne komunikacije s mentorom.

Za sudjelovanje na Seminaru zainteresirani doktorski studenti se trebaju prijaviti putem elektroničke pošte na doktorski.studij@fer.hr najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

Autor: Željka Car