Obavijesti

Kriterij rangiranja na predmetu 

Prvenstveni preduvjet za pohađanje vještine je da student posjeduje znanje objektno orijentiranog programiranja (preporučeno programskog jezika Java), što će omogućiti uspješno praćenje gradiva i aktivno sudjelovanje u labosima te izradu projekta. Osim toga, studenti moraju biti minimalno treće godine studija kako bi se osigurala odgovarajuća razina predznanja.

U slučaju velikog broja prijava kandidata koji zadovoljavaju preduvjete, primijenit ćemo dodatne kriterije za rangiranje. Najvažniji faktor u rangiranju bit će motivacijsko pismo koje će imati najveći udio u konačnom izboru (interes za kolegij i ciljeve koje žele postići) Osim toga, u obzir ćemo uzeti i uspjeh tijekom studija, posebno prosjek ocjena i ocjene na predmetima Objektno orijentirano programiranje i Algoritmi i strukture podataka.

Autor: Mario Kušek