Privacy, personal data and consumer protectionin electronic communications

Data is displayed for academic year: 2023./2024.

Study Programmes

Postgraduate spec. study

Literature

(.), Za dio predmeta koji se odnosi na privatnost i zaštitu osobnih podataka pripremit će se za studente poseban svezak sa svim potrebnim materijalima (stručni članci; pravni izvori; sudska praksa; odluke regulatora; posebna izvješća stručnjaka; različita tumačenja i preporuke i dr.),
(.), Za dio predmeta koji se odnosi na zaštitu potrošača pripremit će se za studente poseban svezak s potrebnim materijalima (stručni članci; pravni izvori; sudska praksa; primjerci potrošačkih ugovora u elektroničkim komunikacijama),

For students

General

ID 155036
  Summer semester
6 ECTS
L2 English Level