U gradivo završnog ispita neće ući tema Prijelazne pojave (12. dio nastavnih materijala) jer će se početi obrađivati tek u zadnjem tjednu predavanja.

Računski dio završnog ispita (10 zadataka - 26 bodova) će pokrivati gradivo ovogodišnjeg drugog ciklusa bez Prijelaznih pojava7., 8., 9., 10. i 11. dio nastavnih materijala (od Frekvencijskih karakteristika do Međuinduktivno povezanih električnih krugova i transformatora).

Teoretski dio završnog ispita (14 pitanja - 24 boda) će pokrivati cijelo gradivo bez Prijelaznih pojava: od 1. do 11. dijela nastavnih materijala.

Napominjemo kako će pismeni ispiti na ispitnim rokovima pokrivati cijelo gradivo predmeta uključujući i Prijelazne pojave.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti