Pripreme demonstratora za 4. laboratorijsku vježbu održat će se u sljedećim terminima: petak, 7. 5. 2021. od 10:00 i u petak, 7. 5. 2021. od 11:00 u dvoranama A309/A310. Demosi dolaze u svoj termin prema rasporedu na FERWebu - javite se na frano.skopljanac-macina@fer.hr ako Vam termin ne odgovara.

Prije dolaska na pripreme trebate proučiti materijale za labos (i dodatak o očitanju faznog pomaka s osciloskopom) i riješiti pripremni zadatak za 4. vježbu. Na vježbi 4. se ove godine izvodi samo pokus 4.2 (Serijski RLC krug - faktor dobrote).

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti