Tijekom semestra na kolegiju Osnove elektrotehnike rješava se 5 domaćih zadaća. Preko osnove.tel.fer.hr preuzimate svoju zadaću, samostalno je rješavate i potom predajete rješenja unutar 24 sata od trenutka preuzimanja. Svaka zadaća nosi najviše 1 bod.

Raspored preuzimanja svih domaćih zadaća te njihovo gradivo možete provjeriti ovdje.

Iako iz domaćih zadaća nema praga, preporučujemo da ih redovito rješavate. Na kraju semestra svaki bod može biti vrlo bitan! A pritom je rješavanje domaćih zadaća dobra priprema za pismene ispite.

 

Probna domaća zadaća:
Za probu ćete moći od srijede (17. 3. 2021. u 0:01) do kraja utorka (23. 3. 2021. u 23:59 - produženo!) preuzeti primjer domaće zadaće iz istosmjernih krugova koji se službeno se ne boduje.

 

Ostale važne detalje oko domaćih zadaća svakako pročitajte u opširnijem dijelu obavijesti!

 

Ukupno ćete rješavati pet domaćih zadaća, svaka donosi do 1 bod, odnosno 5 bodova ukupno. Iz domaćih zadaća nema praga!

 

Kako bi preuzeli domaću zadaću morate se prijaviti na sustav osnove.tel.fer.hr. Nakon prijave odaberete poveznicu Domaće zadaće gdje možete preuzeti zadaću, a kasnije i predati svoja rješenja zadaće.

 

Vrijeme za rješavanje svake domaće zadaće je ograničeno na 1 dan (24 sata) od trenutka preuzimanja zadaće. Unutar tog roka možete predati rješenja zadaća, a po isteku roka predaja rezultata više neće biti moguća.

 

Prilikom predaje rezultata zadaće trebate posebno paziti na tražene mjerne jedinice (npr. sustav neće priznati rezultat za napon u V, ako se traži napon u mV)!

 

Svaka domaća zadaća se najčešće sastoji od jednog ili rjeđe dva zadatka:

 • 1 zadatak od 1 boda
  • ako se traže dva rezultata:
   • 1 bod za oba točna rezultata
   • 0,5 boda za 1 točan rezultat
   • 0 bodova inače
  • ako se traže tri rezultata:
   • 1 bod za sva tri točna rezultata
   • 0,5 boda za 2 točna rezultata
   • 0 bodova inače 
 • 2 zadatka od 0,5 boda
  • u svakom zadatku se traži jedan ili dva rezultata:
   • svi rezultati moraju biti točni za 0,5 boda

 

Sustav će ocijeniti kao točne samo one predane rezultate koje su u granicama ±5% od automatski izračunatog točnog rezultata. Pritom se u sustavu konačni točni rezultati zaokružuju na dvije decimale. Zbog toga će se i Vaša predana rješenja prije ocjene automatski zaokružiti na dvije decimale.

 

Nakon predaje rezultata domaća zadaće se automatski ocjenjuje s 0 ili 0,5 ili 1 bod. Nakon isteka dodatnih 240 minuta od predaje bit će Vam dostupan za kontrolu i pregled točnih rezultata.

 

Važna napomena:
U postupku rješavanja nemojte zaokruživati međurezultate ili ih zaokružujte na barem tri ili četiri decimale. Ako zaokružujete međurezultate na samo jednu ili dvije decimale može se dogoditi da vam sustav na kraju ipak ne prizna konačan rezultat (do tada već ispadnete izvan tolerirane granice ±5% od točnog rezultata)!

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti