Za ponavljače koji imaju priznat labos i ne odrađuju labose ove godine omogućili smo pisanje dva kratka testa kojima će moći ukupno ostvariti do 4 boda iz sudjelovanja u nastavi (svi ostali studenti će ove bodove moći ostvariti kroz proširene testove na labosu prema prethodnoj obavijesti).

Do nedjelje 24.5.2020. u 23:59 je otvoren prvi test iz predavanja za ponavljače, možete ostvariti do 2 boda iz sudjelovanja u nastavi za 1. ciklus predavanja (1. do 6. knjižica, odnosno 1. do 9. predavanje).

Test se sastoji od 4 pitanja s ponuđenim odgovorima (0,5 boda po pitanju, bez negativnih bodova). Rješavanje testa je vremenski ograničeno na 8 minuta (2 minute po pitanju kao i za ostale studente) nakon čega se automatski predaje i ocjenjuje. Nakon zatvaranja testa bit će omogućen i pregled testa po pitanjima.

Nakon logina na osnove.tel.fer.hr kliknite na poveznicu TEST i odaberite provjeru Predavanje (1) te pristupite testu.

Gradivo testa pokriva 1. ciklus predavanja (isti skup pitanja kao i za ostale studente), dobit ćete po jedno pitanje o osnovnim konceptima iz:

  • 1. i 2. knjižice
  • 3. i 4. knjižice
  • 5. knjižice
  • 6. knjižice
Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti