Iznimno dok traje prekid redovne nastave na osnove.tel.fer.hr će biti dostupan 9. dio nastavnih materijala za predavanja (vezan uz naredno, 12. predavanje):

Osnove elektrotehnike - 9. dio:
Metoda superpozicije, Theveninov i Nortonov teorem (Mirko Randić)

Nakon logina odaberite poveznicu Materijali i potom Materijali za predavanja za sve grupe.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti