Nakon logina među materijalima (Video materijali uz predavanja) možete naći i dva videa 9. predavanja: Naponsko i strujno dijelilo, mosni spoj (prof.dr.sc. Mirko Randić).

 

Jučer su postavljena i snimke nastavka 8. predavanja o snazi u izmjeničnim krugovima.
Sljedeći tjedan će se krenuti na 10. predavanje — Frekvencijske karakteristike.

Autor: Frano Škopljanac-Mačina
Popis obavijesti